Đề thi trắc nghiệm 15 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Thanh Miện

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 24/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 24/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,488 lượt xem Lượt thi 61 lượt thi

Câu 1

Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?

A.

Giai cấp nông dân

B.

Giai cấp công nhân

C.

Giai cấp đại địa chủ phong kiến

D.

Giai cấp tư sản, dân tộc

Câu 2

Hình thức độc quyền cao và phổ biến ở Mĩ là:

A.

Các-ten.

B.

Xanh-đi-ca.

C.

Cơn-xooc-xi-om.

D.

Tơ-rơt.

Câu 3

Lãnh đạo Cách mạng tư sản Hà Lan và Cách mạng tư sản Anh là giai cấp:

A.

Tư sản.

B.

Tư sản liên minh với quý tộc mới.

C.

Tư sản liên minh với chủ nô.

D.

Tư sản liên minh với nông dân.

Câu 4

Chính sách kinh tế mới (NEP) do V.I.Lê-nin đề xướng được thực hiện vào:

A.

Tháng 2 năm 1921.

B.

Tháng 2 năm 1922.

C.

Tháng 3 năm 1921.

D.

Tháng 3 năm 1922.

Câu 5

Lê-nin tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết vào ngày:

A.

Ngày 7 tháng 10 năm 1917.

B.

Ngày 7 tháng 11 năm 1917.

C.

Ngày 17 tháng 10 năm 1917.

D.

Ngày 17 tháng 11 năm 1917.

Câu 6

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội thành lập Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là:

A.

Năm 1903. ở Luân Đôn (Anh).

B.

Năm 1905. ở Mát-xcơ-va (Liên Xô).

C.

Năm 1907. ở Pê-tộc-bua (Nga).

D.

Năm 1903. ở Pa-ri (Pháp).

Câu 7

Tính chất của cuộc Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga là:

A.

Cách mạng vô sản.

B.

Cách mạng dân chủ tư sản.

C.

Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

D.

Cách mạng vô sản kiểu mới.

Câu 8

Những mâu thuẫn nảy sinh trước cuộc cách mạng tư sản Anh là:

A.

Mâu thuẫn giữa nông dân với quý địa chủ.

B.

Mâu thuẫn giữa quý tộc mới, giai cấp tư sản với chế độ quân chủ.

C.

Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc mới.

D.

Mâu thuẫn giữa quý tộc địa chủ với tư sản.

Câu 9

Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện vào thời gian nào?

A.

Tháng 9/1918

B.

Tháng 10/1918

C.

Tháng 11/1918

D.

Tháng 12/1918

Câu 10

Hậu quả của cuộc khủng hoảng 1929 - 1933 đối với kinh tế - xã hội các nước tư sản?

A.

Tàn phá nặng nề nền kinh tế

B.

Hàng chục triệu người thất nghiệp

C.

Nông dân mất ruộng đất, sống nghèo túng

D.

Cả A, B, C

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán