Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm 15 phút Chuyển động thẳng đều môn Vật Lý lớp 10 trường THPT Bùi Thị Xuân

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 19/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Một người tập thể dục chạy trên một đường thẳng, lúc đầu người đó chạy với vận tốc trung bình 5 m/s trong thời gian 4 phút. Sau đó người ấy giảm vận tốc xuống còn 4 m/s trong thời gian 3 phút. Hỏi quãng đường chạy và vận tốc trung bình trong toàn bộ thời gian chạy?

A.

2780m ; 4,24m/s.

B.

3200m ; 4,50m/s.

C.

3840m ; 4,44m/s.

D.

1920m ; 4,57m/s.

Câu 2

Đặc điểm nào sau đây đủ để một chuyển động là thẳng đều?

A.

Tốc độ chuyển động như nhau ở mọi thời điểm.

B.

 Vectơ vận tốc như nhau ở mọi thời điểm.

C.

Quãng đường đi được tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.

D.

Quỹ đạo thẳng.

Câu 3

Chỉ ra câu sai. Chuyển động thẳng đều có những đặc điểm sau?

A.

Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì

B.

Quỹ đạo là một đường thẳng

C.

Tốc độ trung bình trên mọi quãng đường là như nhau.

D.

Tốc độ không đổi từ lúc xuất phát đến lúc dừng lại.

Câu 4

Một ô tô chạy trên đường thẳng. Trên nửa đầu của đường đi, ô tô chạy với vận tốc không đổi, bằng 50 km/h. Trên quãng đường còn lại, ô tô chạy với vận tốc không đổi bằng 60 km/h. Tính vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường.

A.

56,7 km/h

B.

55,0 km/h

C.

53,3 km/h

D.

54,5 km/h

Câu 5

Chọn đúng đồ thị (x,t) trên hình vẽ của chuyển động thẳng đều cho bởi phương trình sau đây:
x = 15 - 4t.

 

A.

 Đồ thị A.

B.

 Đồ thị C.

C.

Đồ thị D.

D.

Đồ thị B.

Câu 6

Một ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc ban đầu v0 = 10 m/s và gia tốc 2 m/s2. Tính vận tốc ô tô khi đi được 21 m đầu tiên?

A.

v = 7,6 m/s.

B.

v = 13,6 m/s.

C.

 v = 4 m/s.

D.

v = 11,9 m/s.

Câu 7

Một viên bi chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,3 m/svà vận tốc ban đầu bằng không. Tính vận tốc trung bình vật đi được trong 10 giây đầu tiên ?

A.

0,9 m/s.

B.

1,6 m/s.

C.

1,5 m/s.

D.

2,1 m/s.

Câu 8

Trong chuyển động thẳng đều thì?

A.

Tọa độ x tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

B.

Quãng dường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

C.

Tọa độ x tỉ lệ thuận với tốc độ v.

D.

Quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với tốc độ v

Câu 9

Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 10km có hai ô tô chạy cùng chiều nhau trên hai đường thẳng từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 54 km/h và của ô tô chạy từ B là 48 km/h. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời gian và chọn chiều chuyển động của hai ô tô làm chiều dương. Phương trình chuyển động của các ô tô trên như thế nào?

A.

Ô tô chạy từ A : xA = 54t + 10 ; ô tô chạy từ B : xB = 48t.

B.

Ô tô chạy từ A : xA = 54t ; ô tô chạy từ B : xB = 48t - 10.

C.

Ô tô chạy từ A : xA = 54t ; ô tô chạy từ B : xB = 48t + 10.

D.

Ô tô chạy từ A : xA = -54t ; ô tô chạy từ B : xB = 48t.

Câu 10

Một ô tô chuyển động trên một đoạn đường thẳng và có vận tốc luôn luôn bằng 80km/h. Bến xe nằm ở đầu đoạn đường và xe ô tô xuất phát từ một địa điểm cách bến xe 3km. Chọn bến xe làm vật mốc, chọn thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian. Phương trình chuyển động của xe ô tô trên đoạn đường thẳng này như thế nào?

A.

x = (80 - 3)t.

B.

x = 80t.

C.

x = 3 + 80t.

D.

x = 3 - 80t.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán