Đề thi trắc nghiệm 15 phút Lớp 9 Trường THCS Hoàng Hoa Thám

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 18/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 3,306 lượt xem Lượt thi 502 lượt thi

Câu 1

He often comes back to visit Oxford, ..............he grew up.

A.

of which

B.

which

C.

 that

D.

where

Câu 2

It ...............rain this evening. Why don't you take your raincoat?

A.

must

B.

will be

C.

could be

D.

might

Câu 3

Jack wouldn't have got into trouble if he ..................our advice.

A.

follows

B.

were following

C.

 followed

D.

 had followed

Câu 4

I regret not buying that motorbike. I wish I ..................it.

A.

bought

B.

have bought

C.

had bought

D.

buy

Câu 5

Chọn từ có trọng âm chính được nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

capture

B.

device

C.

crazy

D.

 creature

Câu 6

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

 highlands

B.

trust

C.

extensive

D.

celsius

Câu 7

In 1995, a huge earthquake ....................the city of Kobe in Japan.

A.

 struck

B.

happened

C.

took place

D.

took place

Câu 8

..................he had not paid his bill, his electricity was cut off.

A.

As

B.

Because

C.

All are correct

D.

Since

Câu 9

You may also find your country and other....................places.

A.

interesting

B.

uninteresting

C.

 interested

D.

interest

Câu 10

Jack said he hadn't cheated in the exam. He denied.................

A.

to have cheated.

B.

cheating.

C.

being cheated.

D.

to cheat.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn