Đề thi trắc nghiệm 15 phút Lớp 9 Unit 3. A trip to the countryside THCS Hồng Hà

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 18/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,344 lượt xem Lượt thi 60 lượt thi

Câu 1

She went to bed early because she was tired last night.

A.

She was tired last night so order that she went to bed early.

B.

She was tired last night but she went to bed early.

C.

She was tired, so she went to bed early last night.

D.

She was tired last night so that she went to bed early.

Câu 2

If the sky is clear, you can see the stars............ night

A.

at 

B.

when 

C.

on

D.

in

Câu 3

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại:

A.

federation

B.

complication

C.

itinerary

D.

 economical

Câu 4

Easter is one of the best times for a family..................

A.

gather

B.

 gatherings

C.

 gathered

D.

gathering

Câu 5

It was rainingso we didn't go to a walk.

A.

didn't go

B.

so

C.

to 

D.

was raining

Câu 6

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại:

A.

pagoda

B.

collection

C.

enjoyment

D.

business

Câu 7

Chọn từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau:

It's more expensive to travel on Friday, then I'll leave on Thursday evening

A.

on

B.

 I'll leave

C.

then

D.

more expensive

Câu 8

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại:

A.

sightseer

B.

 logical

C.

 location

D.

hamburger

Câu 9

The fields were being..............for winter wheat. 

A.

plowed

B.

to plow

C.

 plows

D.

plow

Câu 10

The statistics are............purely for administrative purposes

A.

collecting

B.

 collective

C.

 collected

D.

collection

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn