Đề thi trắc nghiệm 15 phút Lớp 9 Unit 5. The Media THCS Minh Khai

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 18/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,057 lượt xem Lượt thi 49 lượt thi

Câu 1

Are there any good ..........................on television tonight?

A.

performance

B.

screens

C.

 showings

D.

programs

Câu 2

You hardly watch foreign films, ...............?

A.

 aren't you

B.

don't you

C.

are you

D.

do you

Câu 3

Chọn từ/cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:

Some of the patients were screaming and shout at the nurse.

A.

Some of

B.

the nurse

C.

patients

D.

 shout

Câu 4

Chọn từ/cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:

1. But I guess he can' always rent somecan he?

 

A.

I guess

B.

 can he

C.

rent some

D.

But

Câu 5

The boss doesn't allow us ...............personal phone calls in the office.

A.

having made

B.

to have make

C.

making

D.

to make

Câu 6

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại:

A.

documentary

B.

communicate

C.

 disadvantage

D.

 exploration

Câu 7

Sam always remembers................. in the garage so that the driveway is free for other cars.

A.

 to park

B.

 parking

C.

to be parked

D.

being parked

Câu 8

I remember ..................him somewhere but I can't tell where it was.

A.

to be seeing

B.

 to be seen

C.

 to see

D.

seeing

Câu 9

You've never been in Italy, ........................?

A.

have never you

B.

haven't never you

C.

have you

D.

 haven't you

Câu 10

There won't be any trouble for you, .................?

A.

will there

B.

 will they

C.

will it

D.

 won't they

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn