Đề thi trắc nghiệm 15 phút Lớp 9 Unit 8. Celebrations THCS Đoàn Kết

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 18/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 888 lượt xem Lượt thi 24 lượt thi

Câu 1

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

crowd

B.

grow

C.

 flow

D.

show

Câu 2

 It looks like they're going to succeed…………………. their present difficulties.

A.

 even though

B.

yet

C.

despite

D.

because of

Câu 3

 I bumped into a casual……………………in town.

A.

 acquaintance

B.

acquainted

C.

accquaintances

D.

 acquaint

Câu 4

Chọn từ có trọng âm chính được nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

cover

B.

acquainted

C.

 accquaintances

D.

acquaint

Câu 5

Yoko told me about students………………. have taken the entrance exam 18 times.

A.

that

B.

whom

C.

which

D.

 what

Câu 6

Your career should focus on afield in ……………….. you are genuinely interested.

A.

 zero

B.

what

C.

that

D.

which

Câu 7

 He has been nominated………………….. the committee.

A.

to

B.

for

C.

on

D.

of

Câu 8

 I made an appointment with Dr. Raven, who considered an expert on eye disorders.

A.

who considered

B.

on

C.

with

D.

made

Câu 9

Carol showed up for the meeting……………….I asked her not to be there.

A.

despite

B.

 because of

C.

even though

D.

because

Câu 10

Chọn từ có trọng âm chính được nhấn vào vị trí khác với ba từ còn lại.

A.

 celebrate

B.

slavery

C.

opinion

D.

minimize

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn