Đề thi trắc nghiệm 15 phút môn Hóa Học lớp 10 trường Thpt Tam Dương

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 20/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 20/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,530 lượt xem Lượt thi 101 lượt thi

Câu 1

Khí X làm đục nước vôi trong và được dùng để làm chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy. Chất X là

A.

CO2

B.

SO2

C.

NH3

D.

O3

Câu 2

Trái cây được bảo quản lâu hơn trong môi trường vô trùng. Trên thực tế, người ta dùng nước ozon để bảo quản trái cây. Ứng dụng trên dựa trên tính chất nào sau đây?

A.

Ozon trơ về mặt hóa học

B.

Ozon là chất khí có mùi đặc trưng

C.

Ozon là chất có tính oxi hóa mạnh

D.

Ozon không tác dụng được với nước

Câu 3

Mức độ phân cực của liên kết hóa học trong các phân tử được sắp xếp theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải là:

A.

HI, HCl, HBr

B.

HCl, HBr, HI

C.

HBr, HI, HCl

D.

HI, HBr, HCl

Câu 4

Cho sơ đồ phản ứng: NaCl → (X) → NaHCO3 → (Y) →  NaNO3. X và Y có thể là

A.

NaOH và NaClO

B.

Na2CO3 và NaClO

C.

NaClO3 và Na2CO3

D.

NaOH và Na2CO3

Câu 5

Cho các phát biểu sau:

(a) Để xử lí thủy ngân rơi vãi, người ta có thể dùng bột lưu huỳnh.

(b) Khi thoát vào khí quyển, freon phá hủy tầng ozon.

(c) Trong khí quyển, nồng độ CO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiệu ứng nhà kính.

(d) Trong khí quyển, nồng độ NO2 và SO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiện tượng mưa axit.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A.

2

B.

1

C.

4

D.

3

Câu 6

Khí nào sau đây có khả năng làm mất màu nước brom?

A.

N2

B.

CO2

C.

H2

D.

SO2

Câu 7

Khí HCl khô khi gặp quỳ tím thì làm quỳ tím:

A.

Chuyển sang màu đỏ

B.

Chuyển sang màu xanh

C.

Không chuyển màu        

D.

Chuyển sang không màu

Câu 8

Các dung dịch NaI, NaCl, NaBr. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để nhận biết?

A.

AgNO3

B.

Cl2

C.

Dung dịch NaOH

D.

Không xác định được

Câu 9

Dãy axit nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứ tự tính axit giảm dần?

A.

HF, HCl, HBr, HI 

B.

HI, HBr, HCl, HF

C.

HCl, HBr, HF, HI

D.

HI, HCl, HBr, HF

Câu 10

Hỗn hợp khí nào sau đây có thể tồn tại ở bất kì điều kiện nào?

A.

H2 và O2

B.

Cl2 và O2

C.

N2 và O2

D.

Cl2 và H2

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán