Đề thi trắc nghiệm 15 phút môn Lịch sử lớp 10 trường Thpt Quế Võ 1

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 21/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,832 lượt xem Lượt thi 181 lượt thi

Câu 1

Nguyên nhân cơ bản nào đưa đến chiến thắng Bạch Đằng năm 938?

A.

Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ (năm 905)

B.

Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền (năm 938)

C.

Ngô Quyền xưng vương lập ra nhà Ngô (938)

D.

Câu A và B đúng 

Câu 2

Chiến thắng Bạch Đằng vào năm 938, là chiến công của ai?

A.

Lý Thường Kiệt đánh bại quân nhà Tống

B.

Lê Hoàn đánh bại 10 vạn quân Tống

C.

Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán

D.

Câu B và C đúng

Câu 3

Lợi dụng cơ hội nào quân Nam Hán kéo vào xâm lựơc nước ta lần thứ hai? 

A.

Kiều Công Tiễn bị Ngô Quyền giết chết

B.

Nộ bộ triều đình nhà Ngô bị rối loạn

C.

Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ để đoạt chức tiết độ sứ

D.

Ngô Quyền đem quân đánh Kiều Công Tiễn, Kiều Công Tiễn cho người sang cầu cứu Nam Hán 

Câu 4

Vào năm nào Khúc Thừa Dụ được nhân dân ủng hộ, đánh chiếm Tống Bình (Hà Nội)?

A.

Năm 905 

B.

Năm 906

C.

Năm 907

D.

Nă m938

Câu 5

Sau khi đánh bại quân xâm lược nhà Lương năm 550, Triệu Quang Phục lên ngôi làm vua, lấy hiệ là gì?

A.

Triệu Việt Vương

B.

Triệu Nam Vương

C.

Dạ Trạch Vương

D.

Nam Việt Vương

Câu 6

Người kế tục Lý Nam Đế lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược vào năm 545 là ai?

A.

Lý Tự Tiên

B.

Lý Phật Tử

C.

Lý Thiên Bảo

D.

Triệu Quang Phục

Câu 7

Sau khi lên làm vua, Lý Bí đặt quốc hiệu nước ta là gì? Dựng kinh đô ở đâu?

A.

Đại Việt, Dựng kinh đô ở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) 

B.

Nam Việt, Dựng kinh đô ở Hát Môn (Phú Thọ, Hà Tây)

C.

Vạn Xuân, Dựng kinh đô ở Sông Tô Lịch (Hà Nội)

D.

Đại Cổ Việt, Dựng kinh đô ở Mê Linh (Vĩnh Phúc)

Câu 8

Lý Bí nên ngôi làm vua vào năm nào? Đặt niên hiệu là gì?

A.

Năm 542. Đặt niên hiệu là Thiên Phúc

B.

Năm 544. Đặt niên hiệu là Thiên Đức

C.

Năm 545. Đặt niên hiệu là Thái Bình

D.

Năm 546, Đặt niên hiệu là Thuận Thiên

Câu 9

Tên tướng nào của quân nhà Hán nếm lấy thất bại trong cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, phải chạy trốn về nước?

A.

Tích Quang 

B.

Tô Định

C.

Thoát Khoan

D.

Lưu Hoàng Tháo

Câu 10

Sau khi đánh chiếm Mê Linh (Vĩnh Phúc), ngiã quân của Hai Bà Trưng đánh chiếm vùng nào

A.

Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội)

B.

Luy Lâu (Thuận Thành ,Bắc Ninh

C.

Hát Môn (Phú Thọ, Hà Tây)

D.

Câu A và B đúng

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán