Đề thi trắc nghiệm 15 phút môn Sinh Học lớp 9 trường THCS Giang Biên

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 17/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,755 lượt xem Lượt thi 83 lượt thi

Câu 1

Từ noãn bào bậc 1 qua giảm phân 1 và giảm phân 2 tạo ra sản phẩm là

A.

Noãn bào bậc 2 thế cực thứ nhất, trứng và thế cực 2

B.

Noãn bào bậc 1, noãn bào bậc 2, trừng thế cực thứ 2

C.

Noãn nguyên bào, noãn bào bậc1, noãn bào bậc 2,trừng thế cực thứ

D.

Noãn nguyên bào, noãn bào bậc 1, noãn bào bậc 2 thế cực thứ nhất

Câu 2

Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là:

A.

Sự kết hợp tế bào chất của  giao tử đực với một giao tử cái.

B.

Sự hình thành một cơ thể mới.

C.

Sự kết hợp của 2 bộ nhân đơn bội (n NST) tạo ra bộ nhân lưỡng bội (2n NST) ở hợp tử

D.

Sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa một giao tử đực với một giao tử cái.

Câu 3

Trong tế bào NST giới tính tồn tại :

A.

Thành cặp tương đồng

B.

Tồn tại với 1 số lượng lớn trong tế bào sinh dưỡng.

C.

Tồn tại thành cặp tương đồng XX hoặc không tương đồng XY và thường tồn tại 1 cặp trong tế bào lưỡng bội

D.

Tồn tại thành cặp tương đồng XX, không tương đồng XY tồn tại với nhiều cặp trong tế bào lưỡng bội.

Câu 4

Sự mang gen quy định tính trạng của NST giới tính  khác nhau cơ bản so với sự mang gen quy định tính trạng của NST thường là

A.

Mang gen quy định tính trạng thường của cơ thể 

B.

Mang gen quy định tính trạng liên quan và không liên quan với giới tính 

C.

Mang gen quy định tính trạng thường và 1 số ít liên quan đến giới tính.

D.

Mang gen quy định tính trạng liên quan đến giới tính và tính trạng thường

Câu 5

Con gái phải nhận loại tinh trùng  mang NST giới tính nào từ bố?

A.

Y

B.

X

C.

XX

D.

XY

Câu 6

Ứng dụng di truyền giới tính vào lĩnh vực chăn nuôi với mục đích đặc biệt.

A.

Tăng năng xuất nuôi trồng

B.

Nâng cao chất lượng sản phẩm

C.

Điều khiển tỉ lệ đực cái

D.

Điều khiển khả năng sinh sản của bố mẹ

Câu 7

Phép lai phân tích của Moocgan nhằm mục đích:

A.

Kiểm tra kiểu gen của Ruồi cái thân đen, cánh cụt

B.

Xác định kiểu gen kiểu hình của đời con.

C.

Xác định kiểu gen của Ruồi đực F1.

D.

Kiểm tra kiểu gen kiểu hình của phép lai.

Câu 8

Di truyền liên kết là:

A.

Hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau được quy định bởi các gen trên một NST cùng phân li trong quá trình phân bào.

B.

Hiện tượng nhiều nhóm tính trạng di truyền cùng nhau được quy định bởi các gen trên một NST cùng phân li trong quá trình phân bào

C.

Hiện tượng các gen trên nhiều NST cùng phân li trong quá trình phân bào

D.

Cả a và b

Câu 9

Trong chọn giống người ta ứng dụng di truyền liên kết để lựa chọn tính trạng di truyền cùng nhau là:

A.

Tính trạng xấu.

B.

Tính trạng tốt

C.

Tính trạng trội

D.

Tính trạng lặn

Câu 10

Nguyên nhân tạo tính đa dạng của ADN là:

A.

Do trình tự sắp xếp khác nhau của 4 loại nuclêôtit

B.

Do số lượng các nuclêôtit

C.

Do thành phần các nuclêôtit.

D.

Cả a,b,c

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán