Đề thi trắc nghiệm 15 phút môn Sinh Học lớp 9 trường THCS Ngô Gia Tự

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 17/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,015 lượt xem Lượt thi 102 lượt thi

Câu 1

Tính đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài thể hiện là:

A.

Đặc trưng về hình thái, kích thước.

B.

Đặc trưng về nguồn gốc từ bố và nguồn gốc từ mẹ.

C.

Đặc trưng về số lượng 

D.

a và c

Câu 2

Trong quá trình phân chia tế bào NST điển hình ở kì nào ?

A.

Kì đầu.

B.

Kì giữa.

C.

Kì sau.

D.

Kì cuối.

Câu 3

Chức năng cơ bản của NST là:

A.

Lưu giữ thông tin di truyền 

B.

Chứa đựng prôtêin

C.

Chứa đựng mARN

D.

Chứa đựng các đặc điểm của sinh vật 

Câu 4

Nguyên nhân làm cho NST nhân đôi là:

A.

Do sự phân chia tế bào làm số NST nhân đôi.

B.

Do NST nhân đôi theo chu kì tế bào.

C.

Do NST luôn ở trạng thái kép

D.

Sự tự sao của ADN đưa đến sự nhân đôi của NST

Câu 5

Sự biến đổi hình thái NST qua chu kì tế bào được thể hiện ở đặc điểm:

A.

Nhân đôi và phân chia.

B.

Tách rời và phân li.

C.

Mức độ đóng xoắn và mức độ duỗi xoắn

D.

Cả a, b, c.

Câu 6

Ý nghĩa của nguyên phân đối với sự lớn lên của cơ thể  là:

A.

Duy trì ổn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào.

B.

Phân chia đồng đều nhân của tế bào mẹ cho 2 tế bào con

C.

Sự phân chia đồng đều tế bào chất của tế bào mẹ cho 2 tế bào con

D.

Thay thế các tế bào già của cơ thể thường xuyên bị chết đi

Câu 7

Giảm phân diễn ra ở tế bào của cơ quan nào trong cơ thể ?

A.

Cơ quan sinh dưỡng.

B.

Cơ quan sinh dục.

C.

Cơ quan sinh dưỡng hoặc cơ quan  sinh dục.

D.

Cả cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh dục 

Câu 8

Đặc điểm cơ bản về cách sắp xếp NST ở kì giữa của lần phân bào 2 là:

A.

Các NST kép xếp 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của tơ vô sắc 

B.

NST kép xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

C.

Các cặp NST đơn 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của tơ vô sắc 

D.

cả a ,b, c 

Câu 9

Kết quả giảm phân tế bào con có bộ NST là:

A.

n

B.

2n

C.

3n

D.

4n

Câu 10

Từ một  tế bào mẹ sau giảm phân ở cơ thể lưỡng bội cho ra mấy tế bào con.

A.

2 tế bào con.

B.

4 tế bào con.

C.

6 tế bào con

D.

8 tế bào con.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán