Đề thi trắc nghiệm 15 phút môn toán lớp 3 Trường Hoàng hoa thám

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 19/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 15 câu
Lượt xem 13,322 lượt xem Lượt thi 1,692 lượt thi

Câu 1

Hiên nay anh 24 tuổi em 20 tuổi. Hỏi 2 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?

A.

46
 

B.

50

C.

52

D.

48
 

Câu 2

Dùng 4 chữ số lẻ: 1, 3, 5, 7 để viết tất cả các số có 4 chữ số khác nhau thì viết được bao nhiêu số:

A.

24 số

B.

30 số

C.

18 số

D.

12 số

Câu 3

4m 4 dm = ................... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

A.

440

B.

44

C.

404

D.

444 

Câu 4

Thứ tự các số: 45678, 45687, 45768, 45876 từ bé đến lớn là:

A.

45687, 45768,45876, 45678

B.

45678, 45687, 45768,45876

C.

45876, 45678, 45687, 45768

D.

45768,45876, 45678, 45687

Câu 5

Số cần điền vào vị trí của x là:

A.

24

B.

23

C.

21

D.

22

Câu 6

Thứ hai tuần này là ngày 25, thứ hai tuần trước là ngày

A.

19

B.

18

C.

16

D.

17

Câu 7

Số cần điền vào vị trí của y là:

A.

20000

B.

19500

C.

19950

D.

2000

Câu 8

Khi mẹ sinh con thì mẹ 24 tuổi và bố 27 tuổi. Hỏi khi con lên 10 tuổi thì tổng số tuổi của cả bố, mẹ và con là bao nhiêu?

A.

51

B.

81

C.

71

D.

61

Câu 9

Biết AB = 60mm. Diện tích hình vuông ABDC là:

A.

36 cm²

B.

36 mm

C.

3600 cm²

D.

3600 mm

Câu 10

Cho 5 chữ số: 1, 2, 3, 4, 5. Từ 5 chữ số đó có thể viết được bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 12?

A.

6 số

B.

7 số

C.

12 số

D.

10 số

Câu 11

Năm nay anh 14 tuổi. Tuổi em nhiều hơn một nửa tuổi anh là 2 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi anh gấp đôi tuổi em?

A.

3 năm

B.

7 năm

C.

4 năm

D.

5 năm

Câu 12

Có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số giống nhau:

A.

5 số

B.

9 số

C.

4 số

D.

12 số

Câu 13

Cho 4 chữ số: 1, 0, 2, 4 . Hỏi viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?

A.

12 số

B.

6 số

C.

18 số

D.

24 số

Câu 14

Nếu viết ra giấy các số từ 1 đến 100 thì phải viết chữ số 5 bao nhiêu lần?

A.

10 lân

B.

11 lần

C.

20 lần

D.

19 lần

Câu 15

Biết: A = a - 135 ; B = a - 153 Hãy so sánh A và B:

A.

Không thể so sánh được

B.

A > B

C.

A = B

D.

A < B

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán