Đề thi trắc nghiệm 15 phút môn toán lớp 3 Trường nguyễn bỉnh khuyên

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 13/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 13/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 15 câu
Lượt xem 1,637 lượt xem Lượt thi 69 lượt thi

Câu 1

Có bao nhiêu số có 3 chữ số giống nhau:

A.

6 số

B.

9 số

C.

3 số

D.

10 số

Câu 2

Trong các số sau, số nào khác với các số còn lại:

A.

34657

B.

34567

C.

34675

D.

34756 

Câu 3

Số đoạn thẳng có ở hình vẽ dưới đây là:

A.

9 đoan

B.

4 đoạn

C.

12 đoạn

D.

10 đoạn

Câu 4

Số nào là số chẵn lớn nhất trong các số sau:

A.

67894

B.

86479

C.

67984

D.

76948

Câu 5

Trong các số dưới đây, số nào là số hạng thuộc dãy số: 1, 4, 7 , 10, 13, …

A.

1111

B.

2222

C.

1122

D.

2345

Câu 6

Số gồm 12 nghìn, 12 trăm, mười hai đơn vị viết là:

A.

12312

B.

12012

C.

13212

D.

121212 

Câu 7

Tây phải tôi cầm 1 số viên bi, tay trái tôi cầm 4 viên bi. Nếu thêm vào tay phải của tôi 3 viên bi nữa thì cả 2 tay tôi có 12 viên bi. Vậy số bi lúc đầu ở tay phải của tôi là bao nhiêu?

A.

5 viên

B.

3 viên

C.

6 viên

D.

4 viên

Câu 8

Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà có chữ số 5?

A.

24 số

B.

20 số

C.

18 số

D.

15 số

Câu 9

Số chẵn liền trước số 2345 là:

A.

2344

B.

2335

C.

2343

D.

2346

Câu 10

Biết cạnh của mỗi ô vuông trong hình vẽ trên đều dài 1cm. Em hãy tìm xem có bao nhiêu đường gấp khúc đi từ A tới B dài 4 cm.

A.

3 đường

B.

5 đường

C.

4 đường

D.

6 đường

Câu 11

Mẹ sinh con khi mẹ 27 tuổi. Hỏi khi tuổi con bằng tuổi mẹ thì tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con

A.

4 lần

B.

2 lần

C.

3 lần

D.

24 lần

Câu 12

Biết: A = a + 2357 ; B = 2375 + a Hãy so sánh A và B:

A.

A = B

B.

A > B

C.

B > A

D.

Không thể so sánh được

Câu 13

Nhà em có 36 con gà, sau khi bán đi 1/6 số gà đó, số con gà nhà em còn lại là:
 

A.

6 con

B.

30 con

C.

15 con

D.

10 con

Câu 14

Hình trên có bao nhiêu đoạn thẳng?

A.

12 đoạn thẳng

B.

15 đoạn thẳng

C.

10 đoạn thẳng

D.

5 đoạn thẳng.

Câu 15

Tổng của 47 856 và 35 687 là: 

A.

83433

B.

82443

C.

83543

D.

82543

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán