Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm 15 phút năm môn Toán lớp 8 Trường THCS Trần Quốc Toản

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 25/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Từ tỉ lệ thức a/b = c/d với a, b, c, d khác 0 ta suy ra tỉ lệ thức:

A.

a/c = b/d

B.

a/b = d/c

C.

d/b = a/c

D.

a/b = b/c

Câu 2

Tích của hai đơn thức 2x3y và 3x2y3 là:

A.

– 6x5y4

B.

6x5y4

C.

6x5y3

D.

– 6x6y3

Câu 3

Cho a, b, c là các đường thẳng phân biệt. Nếu ac và bc thì:

A.

a cắt b

B.

a ⊥ b

C.

a // b

D.

a ≡ b

Câu 4

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức:

A.

5x3y2 - 3xy5

B.

1 + xy

C.

(2x + 1/2)y

D.

-2x2y3z

Câu 5

Cho ΔABC cân tại C, kết luận nào sau đây là đúng?

A.

AB = AC

B.

CA = CB

C.

BA = BC

D.

AC = BC

Câu 6

Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:

A.

3cm; 4cm; 5cm

B.

4cm; 6cm; 8cm

C.

5cm; 7cm; 8cm

D.

3cm; 5cm; 7cm

Câu 7

Đa thức 4x(2y – z) + 7y(z – 2y) được phân tích thành nhân tử là:

A.

(2y + z)(4x – 7y)

B.

(2y + z)(4x + 7y)

C.

(2y – z)(4x + 7y)

D.

(2y – z)(4x – 7y)

Câu 8

Đa thức 5x2y - 10xy2 được phân tích thành nhân tử là:

A.

- 5xy(2x - y)

B.

- 5xy(x - 2y)

C.

5xy(2x - y)

D.

5xy(x - 2y)

Câu 9

Giá trị của x thoả mãn 2x(x + 3) + 2(x + 3) = 0 là:

A.

3 hoặc 1

B.

3 hoặc – 1

C.

– 3 hoặc – 1

D.

– 3 hoặc 1

Câu 10

Đa thức x(x – 7) + (7 – x)2 được phân tích thành nhân tử là:

A.

(x - 7)(2x + 7)

B.

(x - 7)(2x - 7)

C.

7(x - 7)

D.

(x - 7)(x + 7)

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán