Đề thi trắc nghiệm 15 phút Unit 13. Festival môn tiếng anh trường THCS Trung Phụng

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 17/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 784 lượt xem Lượt thi 12 lượt thi

Câu 1

This street………………It’s more convenient for us to travel now.

A.

had been widened

B.

had widened

C.

 is widened

D.

has been widened

Câu 2

 I didn’t have many fun at the party. It was boring.

A.

didn’t

B.

boring

C.

many

D.

at

Câu 3

Maria said to Bob, “ I wrote you a note”. Maria told Bob that ………………….a note 

A.

she has written him

B.

she would write him

C.

she had written him

D.

she wrote him

Câu 4

 I said to David, “ ........................ to prepare for the exam”.

A.

I would your help

B.

 I needed your help

C.

I need your help

D.

I had needed his help

Câu 5

The …………………in the poem was a fat cheerful man.

A.

character

B.

individual

C.

people

D.

person

Câu 6

 The flight was overbooking, so I had to fly on another airline.

A.

had to

B.

overbooking

C.

on

D.

The flight

Câu 7

Everyone liked the poem, it became……………….in the USA.

A.

readable

B.

enjoyable

C.

popular

D.

famous

Câu 8

 A strange man looked at me and said, “ I’m sure I’ve met you before”.

The man told me that………………….before.
 

A.

he was sure he has met me

B.

he is sure he had met me

C.

he is sure he has met me

D.

he was sure he had met me

Câu 9

Several people almost get kill when the fireworks explored over them.

A.

kill

B.

fireworks

C.

over them

D.

Several

Câu 10

In 1823, the patron saint of children, saint Nicholas………………in a poem.

A.

 got up

B.

 turned on

C.

 appeared

D.

 came up

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn