Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm 15 phút Unit 14. Wonders of the World THCS Tô Vĩnh Diện

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 17/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Katherin wondered whether I was going to accept the job. She said, “…………………the job?”

A.

You are going to accept

B.

 I am going to considered

C.

Am I going to accept

D.

 had I ever considered

Câu 2

The Taj Mahal is a……………………..for the wife of an Indian prince.

A.

 palace

B.

shrine

C.

tomb

D.

temple

Câu 3

The pyramids were built more than four thousand years ago by the………………..

A.

Egyptians

B.

English

C.

Americans

D.

 Indians

Câu 4

 The………………..is a gift from the people of France to Americans.

A.

 Eiffel Towner

B.

Statue of liberty

C.

Big Ben

D.

London Towner

Câu 5

Fernado said, “ The best time for me to go was Thursday morning.”

A.

best

B.

for me

C.

was

D.

said

Câu 6

The old man asked me if I ………………..a flying saucer.

A.

have ever been seeing

B.

ever saw

C.

 had ever seen

D.

have ever seen

Câu 7

 Tom asked me if I knew French. Tom said, “……………….French?”

A.

Did you know

B.

You knew

C.

You know

D.

 Do you know

Câu 8

 “Did you sleep well?”, my hostess said. My hostess asked me ………………..well.

A.

 Had I slept

B.

If I slept

C.

If I had slept

D.

Whether I slept

Câu 9

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

worth

B.

 form

C.

world

D.

word

Câu 10

Hoi An was recognized as a world………………….site in 1999.

A.

Property

B.

Possession

C.

Heritage

D.

Belongings

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán