Đề thi trắc nghiệm 15 phút Unit 14. Wonders of the World THCS Tô Vĩnh Diện

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 17/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 850 lượt xem Lượt thi 16 lượt thi

Câu 1

Katherin wondered whether I was going to accept the job. She said, “…………………the job?”

A.

You are going to accept

B.

 I am going to considered

C.

Am I going to accept

D.

 had I ever considered

Câu 2

The Taj Mahal is a……………………..for the wife of an Indian prince.

A.

 palace

B.

shrine

C.

tomb

D.

temple

Câu 3

The pyramids were built more than four thousand years ago by the………………..

A.

Egyptians

B.

English

C.

Americans

D.

 Indians

Câu 4

 The………………..is a gift from the people of France to Americans.

A.

 Eiffel Towner

B.

Statue of liberty

C.

Big Ben

D.

London Towner

Câu 5

Fernado said, “ The best time for me to go was Thursday morning.”

A.

best

B.

for me

C.

was

D.

said

Câu 6

The old man asked me if I ………………..a flying saucer.

A.

have ever been seeing

B.

ever saw

C.

 had ever seen

D.

have ever seen

Câu 7

 Tom asked me if I knew French. Tom said, “……………….French?”

A.

Did you know

B.

You knew

C.

You know

D.

 Do you know

Câu 8

 “Did you sleep well?”, my hostess said. My hostess asked me ………………..well.

A.

 Had I slept

B.

If I slept

C.

If I had slept

D.

Whether I slept

Câu 9

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

worth

B.

 form

C.

world

D.

word

Câu 10

Hoi An was recognized as a world………………….site in 1999.

A.

Property

B.

Possession

C.

Heritage

D.

Belongings

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn