Đề thi trắc nghiệm 15 phút Unit 15. Computers THCS Láng Hạ

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 17/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 870 lượt xem Lượt thi 17 lượt thi

Câu 1

 I don’t have to take any more math classes. I’ve …………………..taken all the required.

A.

 yet

B.

anymore

C.

 already

D.

still

Câu 2

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

great

B.

easily

C.

 reasonable

D.

speaker

Câu 3

 Normally you can ……………….information in the library.

A.

take

B.

 search

C.

 find

D.

put

Câu 4

I do not know where could he have gone so early in the morning.

A.

could he

B.

so early

C.

 in the morning

D.

have gone

Câu 5

What time do you need to be ready at work?

A.

at work

B.

What time

C.

to be

D.

need

Câu 6

He…………………for several years.

A.

 hadn’t smoked

B.

hasn’t smoked

C.

doesn’t smoke

D.

didn’t smoke

Câu 7

Everyone looked at the flag while they sang the national antherm.

A.

Everyone

B.

national

C.

looked at

D.

sang

Câu 8

The prisoners got away of their guards and ran into the woods.

A.

of

B.

 the woods

C.

got away

D.

into

Câu 9

I don’t like eggs and my brother…………………..
 

A.

does, too

B.

do, too

C.

don’t, either

D.

doesn’t, either

Câu 10

My father……………………smoking many years ago.

A.

give up

B.

has given up

C.

was given up

D.

gave up

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn