Đề thi trắc nghiệm 15 phút Unit 16. Inventions THCS Quang Trung

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 17/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 855 lượt xem Lượt thi 16 lượt thi

Câu 1

Tom has never gone to bed on time, and so has his brother.

A.

has

B.

to bed

C.

on time

D.

so

Câu 2

After said goodbye to my parents, I went to school with my sister.

A.

said

B.

with

C.

to

D.

went to

Câu 3

First, trees are cut down and logs are cut into small……………..

A.

 bits

B.

chips

C.

all are correct

D.

 pieces

Câu 4

I’m afraid I…………......…….all the money.

A.

have already spent

B.

 was already spending

C.

already spent

D.

 had already spent

Câu 5

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

smart

B.

 carry

C.

 start

D.

card

Câu 6

Everyone was asleep when the enemy……………………color 

A.

 attacked

B.

was attacking

C.

attacking

D.

had attacked

Câu 7

I’ll tell you about the stages paper making………………

A.

produce

B.

process

C.

 problem

D.

 programme

Câu 8

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

look

B.

proof

C.

cook

D.

 book

Câu 9

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

divide

B.

since

C.

provide

D.

decide

Câu 10

Chọn từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau: 

A.

a long time

B.

 isn’t it

C.

since

D.

last

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn