Đề thi trắc nghiệm 15 phút Unit 2. Making Arrangements

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 17/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 947 lượt xem Lượt thi 50 lượt thi

Câu 1

We can send and receive telex by using a/an............................ .

A.

answering machine

B.

 hand phone

C.

telephone

D.

fax machine

Câu 2

Why are you taking all that bread with you?..............................the chickens? 

A.

Will you feed

B.

Are you going to feed

C.

Do you feed

D.

Would you feed

Câu 3

We do almost all our corresponding...........................e-mail.

A.

with

B.

on

C.

in

D.

by

Câu 4

Are you doing anything tonight? Let's play some ............................ of chess.

A.

 rounds

B.

games

C.

matches

D.

things

Câu 5

By 1877 the first telephone was on commercial use.

A.

 on

B.

the first

C.

By

D.

use

Câu 6

 ............................. is he going to the bank?

A.

 What

B.

Whose

C.

Where

D.

 Why

Câu 7

.........................another cup of coffee? -, No, thank you.

A.

Do you have

B.

 Are you going to have

C.

Will you have

D.

Have you

Câu 8

He .........................me every Sunday.

A.

phones

B.

phoned

C.

 is going to phone

D.

all are correct

Câu 9

 The address is.............................. the top of the letter.

A.

over

B.

in

C.

above

D.

at

Câu 10

A/an........................... is very useful. You can make a phone call whenever and wherever you want.

A.

address book

B.

public telephone

C.

fax machine

D.

mobile phone

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn