Đề thi trắc nghiệm 15 phút Unit 3. At home THCS Thái Thịnh

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 17/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,017 lượt xem Lượt thi 62 lượt thi

Câu 1

Let's paint the house............................. It will be much cheaper.

A.

ourselves

B.

outself

C.

yourself

D.

myself

Câu 2

The film............................wasn't very good but I liked the music.

A.

themselves

B.

itself

C.

himself

D.

 herself

Câu 3

Here is a broom for you.............................the floor. 

A.

to set

B.

to clean

C.

to make

D.

to sweep

Câu 4

I can't find my watch nowhere. I've looked all over the house.

A.

 find

B.

all over

C.

nowhere

D.

 I've looked

Câu 5

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

company

B.

coffee

C.

oven

D.

cover

Câu 6

When does he have to work overnight? - To finish it on time.

A.

have to

B.

on time

C.

overnight

D.

when

Câu 7

Where is the fridge? - It's .........................the corner of the kitchen. 

A.

to

B.

at

C.

in 

D.

above

Câu 8

 What do I have to do getting a driving licence?

A.

to do

B.

getting

C.

What

D.

do I have

Câu 9

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

 laughed

B.

arrived

C.

 learned

D.

changed

Câu 10

"Why does it rain? It isn't very nice,.....?

A.

it is

B.

was it

C.

is it

D.

it was

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn