Đề thi trắc nghiệm 15 phút Unit 4. Our past THCS Ngô Gia Tự

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 17/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,823 lượt xem Lượt thi 177 lượt thi

Câu 1

Rita rides her bike to work every day. She............................... her bike to work.

A.

 used to riding

B.

used to ride

C.

 is used to ride

D.

is used to riding

Câu 2

Adam didn't use to wear a suit every day, but now he............................

A.

doesn't

B.

used to

C.

does

D.

used to wear

Câu 3

There were no............................to help traffic circulation.

A.

 traffic lights

B.

public lights

C.

 traffic posts

D.

 traffic rules

Câu 4

Yes, it was boring but we didn't feel bored because we spent a lot of time on..............................activities.

A.

outside

B.

 inside

C.

outdoor

D.

 indoor

Câu 5

People used to go to ..........................to buy or sell food.

A.

 the market

B.

 the fair

C.

 the supermarket

D.

the department stores

Câu 6

What you are talking about sounds ..............................boring! 

A.

of

B.

in

C.

like

D.

as

Câu 7

He often gets his salary......................the fifth of the month. 

A.

in

B.

on

C.

at

D.

since

Câu 8

When I lived in my hometown, I ..........................to the beach every weekend, but now I don't.

A.

didn't use to

B.

used to go

C.

am used to go

D.

used to going

Câu 9

helpful policeman gave us an information about the city.

A.

gave us

B.

an information

C.

about

D.

helpful

Câu 10

 In the old time houses used to be small and covered with..........................

A.

 leaves

B.

roof tile

C.

thatch

D.

plants

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn