Đề thi trắc nghiệm 15 phút vấn đề phát triển công nghiệp nông lâm thủy sản môn Địa lý lớp 12 trường THPT Trần Phú

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 21/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 3,630 lượt xem Lượt thi 619 lượt thi

Câu 1

Nhà máy đường Lam Sơn gắn với vùng nguyên liệu mía ở :

A.

Đồng bằng sông Cửu Long.

B.

Đông Nam Bộ.

C.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

D.

Bắc Trung Bộ.

Câu 2

Thành phố Hồ Chí Minh có ngành xay xát phát triển nhờ :

A.

Có cơ sở hạ tầng phát triển.

B.

Gần vùng nguyên liệu.

C.

Có thị trường lớn, phục vụ xuất khẩu.

D.

Có truyền thống lâu đời.

Câu 3

Đây là quy luật phân bố các cơ sở công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

A.

Gắn liền với các vùng chuyên canh, các vùng nguyên liệu.

B.

Gắn liền với thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

C.

Các cơ sở sơ chế gắn với vùng nguyên liệu, các cơ sở thành phẩm gắn với thị trường.

D.

Tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn vì nhu cầu thị trường và yếu tố công nghệ.

Câu 4

Đây là đặc điểm của ngành chế biến sản phẩm chăn nuôi.

A.

Gắn liền với các vùng chăn nuôi bò sữa và bò thịt.

B.

Chưa phát triển mạnh vì thị trường tiêu thụ bị hạn chế.

C.

Gắn liền với các thành phố lớn vì có nhu cầu thị trường.

D.

Chưa phát triển mạnh vì ngành chăn nuôi để lấy thịt và sữa còn yếu.

Câu 5

Vùng trồng và chế biến thuốc lá hàng đầu của nước ta hiện nay là :

A.

Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B.

Bắc Trung Bộ.

C.

Nam Trung Bộ.

D.

Đông Nam Bộ.

Câu 6

Thế mạnh hàng đầu để phát triển công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm ở nước ta hiện nay là :

A.

Có thị trường xuất khẩu rộng mở.

B.

Có nguồn lao động dồi dào, lương thấp.

C.

Có nguồn nguyên liệu tại chỗ đa dạng phong phú.

D.

Có nhiều cơ sở, phân bố rộng khắp trên cả nước.

Câu 7

Đây là cơ sở để phân chia ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm thành 3 phân ngành.

A.

Công dụng của sản phẩm.

B.

Đặc điểm sản xuất.

C.

Nguồn nguyên liệu. 

D.

Phân bố sản xuất.

Câu 8

Sa Huỳnh là nơi nổi tiếng nước ta với sản phẩm :

A.

Muối.

B.

Nước mắm.

C.

Chè.

D.

Đồ hộp.

Câu 9

Cà Ná là nơi sản xuất muối nổi tiếng của nước ta thuộc tỉnh :

A.

Nam Định.

B.

Quảng Ngãi.

C.

Ninh Thuận.

D.

Kiên Giang

Câu 10

Các cơ sở chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa tập trung ở các đô thị lớn vì :

A.

Có lực lượng lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ lớn.

B.

Gần nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.

C.

Có lực lượng lao động dồi dào và gần nguồn nguyên liệu.

D.

Có thị trường tiêu thụ lớn và đảm bảo kĩ thuật.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán