Đề thi trắc nghiệm chuyên đề Mol môn Hóa Học lớp 8 Trường THCS Kim Đồng

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 19/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 3,070 lượt xem Lượt thi 194 lượt thi

Câu 1

Câu nào đúng trong số các câu sau:

A.

Khối lượng mol phân tử của hiđro là 1 đvC

B.

12g cacbon phảI có số nguyên tử ita hơn số nguyên tử trong 23g natri

C.

Sự gỉ của kim loại trong không khí là sự oxi hoá

D.

Nước cất là đơn chất vì nó tinh khiết

Câu 2

1 mol nước chứa số nguyên tử là:

A.

6,02.1023

B.

12,04.1023

C.

18,06.1023

D.

24,08.1023

Câu 3

Trong 1 mol CO2 có bao nhiêu nguyên tử?

A.

6,02.1023

B.

6,04.1023

C.

12,04.1023

D.

18,06.1023

Câu 4

Số nguyên tử sắt có trong 280g sắt là:

A.

20,1.1023

B.

25,1.1023

C.

30,.1023

D.

35,1.1023

Câu 5

Số mol phân tử  N2 có trong 280g Nitơ là:

A.

9 mol

B.

10 mol

C.

11 mol

D.

12 mol

Câu 6

Phải lấy bao nhiêu mol phân tử CO2 để có 1,5.1023 phân tử CO2?

A.

0,20 mol

B.

0,25 mol

C.

0,30 mol

D.

0,35 mol

Câu 7

Số phân tử H2O có trong một giọt nước(0,05g) là:

A.

1,7.1023  phân tử

B.

1,7.1022 phân tử

C.

1,7.1021 phân tử

D.

1,7.1020 phân tử 

Câu 8

Trong 24g MgO có bao nhiêu phân tử MgO?

A.

2,6.1023 phân tử

B.

3,6.1023 phân tử

C.

3,0.1023 phân tử

D.

4,2.1023 phân tử

Câu 9

Khối lượng nước trong đó có số phân tử bằng số phân tử có trong 20g NaOH là

A.

8g

B.

9g

C.

10g

D.

18g

Câu 10

Khối lượng axit sunfuaric (H2SO4) trong đó số phân tử bằng số phân tử có trong 11,2 lít khí hiđro H2 ở đktc là:

A.

40g

B.

80g

C.

98g

D.

49g

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán