Đề thi trắc nghiệm chuyên đề phép đối xứng trục môn Toán Lớp 11 Trường THPT Cao Bá Quát

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 13/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 13/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,910 lượt xem Lượt thi 200 lượt thi

Câu 1

Cho hai điểm A và B không nằm trên đường thẳng d. Hãy xác định điểm M trên d sao cho AM + BM bé nhất.
Một học sinh đã tiến hành như sau: 
Bước 1: Lấy điểm A' đối xứng với A qua d, ta có:
AM + MB = A'M + MB.
Bước 2: Mà A'M + MB  ≥  A'B , dấu bằng xảy ra khi M là giao điểm của A'B và d. 
Vậy điểm M thỏa mãn bài toán là giao điểm của A'B và d. 
Học sinh đó đã: 

A.

Lí luận đúng hoàn toàn trong việc giải bài toán đó.

B.

Lí luận sai ở bước 2.

C.

Lí luận sai ở bước 1.

D.

Lí luận không đầy đủ.

Câu 2

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy gọi b là đường phân giác của góc phần tư thứ hai. Ta xét đường thẳng d có phương trình: y = 5x + 3. Phép đối xứng trục b biến đường thẳng d thành đường thẳng d' có phương trình là:

A.

B.

C.

y = 5x -3

D.

y = - 5x + 3 

Câu 3

Cho tam giác ABC với A(1,3), B(2,4) và C( 3,2). Xét đường thẳng d : x -y = 0 .Giả sử ΔABC   ΔA'B'C', gọi G' là trọng tâm ΔA'B'C'

A.

G'(4; 3)

B.

 G'(3; 2)

C.

G'(2 ; 1)

D.

G'(2; 2)

Câu 4

Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(2 ; 3), hỏi M là ảnh của điểm nào trong bốn điểm sau qua phép đối xứng qua trục Oy ?

A.

A(3 ; 2)

B.

D(-2 ; 3)

C.

C(3 ;-2)

D.

B(2 ; -3)

Câu 5

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy các đường có phương trình sau đây đường nào nhận trục hoành làm trục đối xứng.

A.

y = -4x +3

B.

x2 + y2 - 4x + 1 = 0

C.

y = x2 - 2x

D.

x2 + y2 - 4x + 2y = 0

Câu 6

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ?

A.

Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm những đường tròn đồng tâm.

B.

Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm hai đường thẳng vuông góc

C.

Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là đường tròn.

D.

Đường tròn là hình có vô số trục đối xứng.

Câu 7

Cho hai điểm B và C cố định trên đường tròn (O; R), điểm A thay đổi trên (O; R), H là trực tâm tam giác ABC và H' là điểm đối xứng của H qua đường thẳng BC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

H' luôn nằm trên đường tròn (O'; R) đối xứng của (O; R) qua đường thẳng BC.

B.

H' luôn nằm trên đường trung trực của cạnh BC.

C.

H' luôn nằm trên đường tròn (O; R).

D.

H' luôn nằm trên một đường thẳng cố định song song với BC.

Câu 8

Hình (H) có bốn trục đối xứng. Lựa chọn phương án đúng.

A.

(H) là hình vuông.

B.

(H) là hình chữ nhật.

C.

(H) là hình thoi.

D.

(H) là hình tròn.

Câu 9

Lựa chọn phương án đúng.

A.

Lục giác đều có ba trục đối xứng.

B.

Ngũ giác đều có năm trục đối xứng.

C.

Mọi tam giác có tối đa 1 trục đối xứng.

D.

Mọi tứ giác có tối đa hai trục đối xứng.

Câu 10

Ta xem các mẫu tự in I; J; H; L; P như các hình. Những hình nào có hai trục đối xứng?

A.

I; J

B.

H; P

C.

I; H

D.

J; L

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn