Đề thi trắc nghiệm chuyên đề sinh trưởng và phát triển ở động vật môn Sinh Học lớp 11 trường Thpt Phạm Phú Thứ

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 15 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 18/10/2016
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 15 câu
Lượt xem 4,599 lượt xem Lượt thi 316 lượt thi

Câu 1

Sinh trưởng của động vật là hiện tượng:

A.

tăng kích thước và khối lượng cơ thể

B.

đẻ con

C.

phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể   

D.

phân hoá tế bào

Câu 2

Phát triển của động vật là quá trình biến đổi gồm:

A.

sinh trưởng 

B.

phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể   

C.

Phân hoá tế bào

D.

tất cả đều đúng

Câu 3

Quá trình phát triển của động vật đẻ trứng gồm giai đoạn:   

A.

phôi 

B.

phôi và hậu phôi

C.

hậu phôi

D.

Phôi thai và sau khi sinh

Câu 4

Quá trình  phát triển của động vật đẻ con gồm giai đoạn:     

A.

phôi

B.

phôi và hậu phôi

C.

hậu phôi               

D.

Phôi thai và sau khi sinh

Câu 5

Sự phát triển của trâu, bò là kiểu phát triển:

A.

không qua biến thái

B.

biến thái không hoàn toàn

C.

biến thái hoàn toàn

D.

tất cả đều đúng

Câu 6

Sự phát triển của ong, muỗi là kiểu phát triển:

A.

không qua biến thái

B.

biến thái không hoàn toàn

C.

biến thái hoàn toàn        

D.

tất cả đều đúng

Câu 7

Sự phát triển của ếch, nhái là kiểu phát triển:

A.

không qua biến thái

B.

biến thái không hoàn toàn

C.

biến thái hoàn toàn        

D.

tất cả đều đúng

Câu 8

Sự phát triển của tôm, ve sầu là kiểu phát triển:

A.

không qua biến thái

B.

biến thái không hoàn toàn

C.

biến thái hoàn toàn

D.

tất cả đều đúng

Câu 9

Sự phát triển của cào cào, cua  là kiểu phát triển:

A.

không qua biến thái

B.

biến thái không hoàn toàn

C.

biến thái hoàn toàn

D.

tất cả đều đúng

Câu 10

Sự sinh trưởng và phát triển của giai đoạn phôi ở động vật đẻ trứng theo sơ đồ nào sau đây

A.

Hợp tử → mô và các cơ quan →  phôi

B.

Phôi   → hợp tử  → mô và các cơ quan

C.

Phôi  → mô và các cơ quan  → hợp tử

D.

Hợp tử  → phôi → mô và các cơ quan  

Câu 11

Sơ đồ phát triển qua biến thái hoàn toàn ở bướm theo thứ tự nào sau đây:

A.

Bướm  → trứng →  sâu →  nhộng  →  bướm

B.

Bướm   → sâu  → trứng → nhộng → bướm

C.

Bướm   → nhộng → sâu  → trứng → bướm

D.

Bướm  →  nhộng →  trứng →  sâu →  bướm

Câu 12

Có các động vật sau: cá chép, khỉ, bọ ngựa, cào cào, bọ cánh cam, bọ rùa. Những loài nào thuộc động vật phát triển không qua biến thái

A.

Cánh cam, bọ rùa

B.

cá chép, khỉ

C.

Bọ ngựa, cào cào

D.

Tất cả đều đúng

Câu 13

Có các động vật sau: cá chép, khỉ, bọ ngựa, cào cào, bọ cánh cam, bọ rùa. Những loài nào thuộc động vật phát triển qua biến thái hoàn toàn

A.

Cánh cam, bọ rùa

B.

cá chép, khỉ

C.

Bọ ngựa, cào cào

D.

Tất cả đều đúng

Câu 14

Có các động vật sau: cá chép, khỉ, bọ ngựa, cào cào, bọ cánh cam, bọ rùa. Những loài nào thuộc động vật phát triển qua biến thái không hoàn toàn

A.

Cánh cam, bọ rùa

B.

cá chép, khỉ

C.

Bọ ngựa, cào cào  

D.

Tất cả đều đúng

Câu 15

Hooc môn sinh trưởng (GH) do:

A.

tuyến yên tiết ra   

B.

tuyến giáp tiết ra

C.

tinh hoàn tiết ra    

D.

buồng trứng tiết ra

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn