Đề thi trắc nghiệm chuyên đề tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X trường THPT Ngô Gia Tự

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 29 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 27/10/2016
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 27/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 29 câu
Lượt xem 2,445 lượt xem Lượt thi 93 lượt thi

Câu 1

Tia hồng ngoại là.

A.

Bức xạ không nhìn thấy

B.

Bức xạ có màu hồng

C.

Bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím 

D.

Bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ

Câu 2

Tia tử ngoại là.

A.

Bức xạ không nhìn thấy được

B.

Bưc xạ có màu tím

C.

Bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ

D.

Bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím

Câu 3

Tia hồng ngoại

A.

Không phải là sóng điện từ

B.

Được ứng dụng để sưởi ấm

C.

Là ánh sáng nhìn thấy có màu hồng

D.

Không truyền được trong chân không

Câu 4

Phát biểu nào sau đây sai?

A.

Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là sóng điện từ 

B.

Tia Rơn - ghen và tia gamma đều không thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy 

C.

Các chất rắn, lỏng, khí ở áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra quang phổ vạch

D.

Sóng ánh sáng là sóng ngang

Câu 5

Bức xạ có bước sóng khoảng từ 10-9 m đến 4.10-7m là sóng nào dưới đây.

A.

Tia Rơnghen

B.

Ánh sáng nhìn thấy

C.

Tia tử ngoại

D.

Tia hồng ngoại

Câu 6

Tia Ronwghen là sóng điện từ

A.

Có bước sóng ngắn hơn cả bước sóng tia tử ngoại

B.

Không có khả năng đâm xuyên

C.

Được phát ra từ những vật bị nung nóng đến 500oC

D.

Mắt thường nhìn thấy được

Câu 7

Thân thể con người ở nhiệt độ 37oC phát ra bức xạ nào trong các bưc xạ dưới đây?

A.

Bức xạ nhìn thấy

B.

Tia Rơnghen

C.

Tia hồng ngoại

D.

Tia tử ngoại

Câu 8

Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9 m đến 3.10-7 m là 

A.

Tia Rơnghen

B.

Tia tử ngoại

C.

Ánh sáng nhìn thấy

D.

Tia hồng ngoại

Câu 9

Tia Rơnghen có

A.

Cùng bản chất với sóng vô tuyến

B.

Cùng bản chất với sóng âm

C.

Điện tích âm

D.

Bước sóng lớn hơn bước xong của tia hồng ngoại

Câu 10

Khi nói về tia hồng ngoài, phát biểu nào sau đây là sai?

A.

Tia hồng ngoài có bản chất là sóng điện từ

B.

Các vật ở nhiệt độ trên 2000oC chỉ phát ra tia hồng ngoại

C.

Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của  ánh sáng tím

D.

Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt

Câu 11

Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là

A.

Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn - ghen

B.

Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn - ghen, tia tử ngoại

C.

ánh sáng tím, Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn - ghen

D.

tia Rơn - ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, Tia hồng ngoại

Câu 12

Tia X được tạo ra bằng cách nào sau đây?

A.

Cho một chùm electron nhanh bắn vào một kim loại khó nóng chảy có nguyên tử lượng lớn

B.

Cho một chùm electron chậm bắn vào một kim loại

C.

Chiếu tia tử ngoại vào kim loại có nguyên tử lượng lớn

D.

Chiếu tia hồng ngoại vào một kim loại

Câu 13

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất và tác dụng của tia rơnghen?

A.

Tia Rơn-ghen có khả năng đâm xuyên

B.

Tia Rơn-ghen có tác dụng mạnh lên kính ảnh, làm phát quang một số chất

C.

Tia Rơn-ghen bị lệch trong điện trường

D.

Tia Rơn-ghen có tác dụng sinh lý

Câu 14

Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại?

A.

Cùng bản chất là sóng điện từ

B.

Đều tác dụng lên kinh ảnh

C.

Đều không nhìn thấy bằng mắt thường

D.

Tia tử ngoại có tần số nhỏ hơn tia Hồng ngoại

Câu 15

Phát biểu nào sau đây là Sai?

A.

Vật có nhiệt độ trên 3000oC phát ra tia tử ngoại rất mạnh

B.

Tia tử ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím

C.

Tia tử ngoại không bị thủy tinh hấp thụ

D.

Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt

Câu 16

Phát biểu nào sau đây về đặc của chùm tia Ronghen là không đúng?

A.

Có khả năng đâm xuyên mạnh

B.

Tác dụng mạnh lên kính ảnh

C.

Có thể đi qua lớp chì dày vài xentimet(cm)

D.

Có khả năng làm ion hóa không khí và làm phát quang một số chất

Câu 17

Chọn phát biểu đúng.

Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là. 

A.

Tác dụng nhiệt

B.

Làm ion hóa không khí

C.

Làm phát quang một số chất

D.

Tác dụng sinh học

Câu 18

Chọn phát biểu đúng.

Tính nổi bật của tia X là

A.

Tác dụng lên kính ảnh

B.

Làm phát quang một số chất

C.

Làm ion hóa không khí

D.

Khả năng đâm xuyên

Câu 19

Tia tử ngoại được phát rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

A.

Lò sưởi điện

B.

Hồ quang điện

C.

Lò vi sóng

D.

Màn hình vô tuyến

Câu 20

Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây?

A.

Quang điện

B.

Chiếu sáng

C.

Kích thích sự phát quang 

D.

Sinh lí

Câu 21

Tính chất nào sau đây không đúng không phải là đặc điểm của tia X?

A.

Hủy tế bào

B.

Gây ra hiện tượng quang điện

C.

Làm ion hóa không khí

D.

Xuyên qua tấm chì dày hàng hàng centimet (cm)

Câu 22

Tia tử ngoại, tia hồng ngoại và Rơn-ghen có bước sóng lần lượt là \(\lambda_1 \)\(\lambda_2\)\(\lambda_3\). Biểu thức nào sau đây là đúng

A.

\(\lambda_2\) >  \(\lambda_1 \) >  \(\lambda_3\).

B.

\(\lambda_3\) > \(\lambda_2\)  >  \(\lambda_1 \)

C.

 \(\lambda_1 \) > \(\lambda_2\) >\(\lambda_3\).

D.

\(\lambda_2\) > \(\lambda_3\)  >  \(\lambda_1 \)

Câu 23

Các bức xạ có bước sóng trong khoảng  3.10-9m đến 3.10-7 là 

A.

Tia Rơn-ghen

B.

Tia tử ngoại

C.

Ánh sáng nhìn thấy

D.

Tia hồng ngoại

Câu 24

Bức xạ màu vàng của Natri có bước sóng là.

A.

0,589pm

B.

0,589 \(\mu\)m

C.

0,589 mm

D.

0,589 nm

Câu 25

Ánh sáng có bước sóng 0.55. 10-3 mm là ánh sáng thuộc :

A.

Tia hồng ngoại

B.

Tia tử ngoại

C.

Ánh sáng tím

D.

Ánh sáng khả kiến (ánh sáng thấy được)

Câu 26

Một bức xạ truyền trong không khí với chu kỳ 8,25.10-16S.Bức xạ này thuộc vùng nào của thang sóng điện từ?

A.

Vùng tử ngoại

B.

Vùng hồng ngoại

C.

Vùng ánh sáng nhìn thấy

D.

Tia Rơn-ghe.

Câu 27

Tia hồng ngoại và tia Rơn-ghen đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên

A.

Chúng bị lệch khác nhau trong từ trường đều

B.

Có khả năng đâm xuyên khác nhau

C.

Chúng bị lệch khác nhau trong điện trường đều

D.

Chúng đều được sử dụng trong y tế để chụp X-quang (chụp điện)

Câu 28

Tia nào sau đây có bản chất khác với các tia còn lại.

A.

Tia gamma

B.

Tia X

C.

Tia từ ngoại

D.

Tia catot

Câu 29

Một dải sóng điện từ trong chân không có tần số từ  4,0.1014 Hz đến 7,5.1014 Hz.Biết vận tốc ánh sáng trong chân không  c = 3.108 m/s.Dải sóng trên thuộc vùng nào trong thang sóng điện từ?

A.

Vùng tia Rơn-ghen

B.

Vùng tia từ ngoại

C.

Vùng ánh sáng nhìn thấy

D.

Vùng tia hồng ngoại

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn