Đề thi trắc nghiệm chuyển động thẳng biến đổi đều môn Vật Lý lớp 10 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 19/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 3,180 lượt xem Lượt thi 74 lượt thi

Câu 1

Một vật chuyển động thẳng có vận tốc ban đầu 5,2m/s. Vận tốc của nó sau 2,5s khi:
Gia tốc của nó bằng 3m/s2 là

A.

5,2m/s.

B.

7,5m/s.

C.

2,3m/s.

D.

12,7m/s.

Câu 2

Một chiếc xe chuyển động trên một đường thẳng. Đồ thị hình vẽ cho biết sự thay đổi theo thời gian của gia tốc của xe trên đoạn đường đó. Tại điểm nào trên đồ thị chiếc xe có vận tốc lớn nhất?

A.

A

B.

C

C.

B

D.

D

Câu 3

Câu nào đúng? Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng chậm dần đều là.

 

A.

(a và vo trái dấu)

B.

(a và vo cùng dấu).

C.

(a và vo cùng dấu)

D.

(a và vo trái dấu).

Câu 4

Một người đi xe máy có đồ thị vận tốc theo thời gian trên hình vẽ. Câu nào sau đây là không đúng?

A.

Trong giai đoạn từ A đến B, xe chuyển động thẳng đều

B.

Trong giai đoạn từ O đến A, xe chuyển động nhanh dần đều.

C.

Trong giai đoạn từ A đến B, xe đứng yên vì đồ thị song song với trục thời gian Ot

D.

Trong giai đoạn từ B đến C, xe chuyển động chậm dần đều

Câu 5

Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox, theo phương trình x = 2t + 3t2, trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây. Hãy xác định gia tốc của chất điểm

A.

3m/s2.

B.

4m/s2

C.

6m/s2

D.

2m/s2

Câu 6

Tốc độ vũ trụ cấp I (7,9 km/s) là tốc độ nhỏ nhất để các con tàu vũ trụ có thể bay quanh trái đất. Hãy tính xem tên lửa phóng tàu vũ trụ phải có gia tốc bằng bao nhiêu để sau khi phóng 160s con tầu đạt được vận tốc trên? Coi gia tốc của tên lửa là không đổi.

A.

49,38 m/s2

B.

0,05 m/s2

C.

0,014 m/s2

D.

493,75 m/s2

Câu 7

Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s, ô tô đạt vận tốc 14 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của ô tô sau 40 s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là bao nhiêu?

A.

a = 0,2 m/s2 ; v = 8 m/s.

B.

a = 1,4 m/s2 ; v = 66 m/s.

C.

a = 0,7 m/s2 ; v = 38 m/s.

D.

a = 0,2 m/s2 ; v = 18 m/s.

Câu 8

Một ô tô chạy đều trên một con đường thẳng với vận tốc 30m/s vượt qua tốc độ cho phép và bị cảnh sát giao thông phát hiện. Chỉ sau 1s khi ô tô đi ngang qua một cảnh sát, anh này phóng xe đuổi theo với gia tốc không đổi bằng 3m/s2.
Tính thời gian và quãng đường mà anh cảnh sát đuổi kịp ô tô?

A.

21s ; 661m

B.

12s ; 270m

C.

30s ; 300m

D.

60s ; 675m

Câu 9

Chuyển động thẳng nhanh dần đều có :

A.

Gia tốc a > 0 và vận tốc v > 0.

B.

Vectơ vận tốc \(\overrightarrow{v}\) và vectơ gia tốc \(\overrightarrow{a}\) hướng theo chiều dương.

C.

Gia tốc a < 0 và vận lốc v< 0

D.

Vectơ vận tốc \(\overrightarrow{v}\) cùng chiêu với vectơ gia tốc \(\overrightarrow{a}\) .

Câu 10

Chỉ ra câu sai?

A.

Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có thể cùng chiều hoặc ngược chiều với vectơ vận tốc.

B.

Vận tốc tức thời của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian.

C.

Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn không đổi.

D.

Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán