Đề thi trắc nghiệm giao thoa ánh sáng trường Thpt Hồng Quang

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 27 câu hỏi; Làm trong 35 phút; cập nhật 26/10/2016
Thời gian làm bài thi 35 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 26/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 27 câu
Lượt xem 1,421 lượt xem Lượt thi 30 lượt thi

Câu 1

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và giữ nguyên điều kiện khác thì trên màn quan sát

A.

Vị trí vân trung tâm thay đổi

B.

Khoảng vân không thay đổi

C.

Khoảng vân tăng lên

D.

Khoảng vân giảm xuống

Câu 2

Trong thí nghiệm I - âng, khoảng cách từ tầm của vân trung tâm đến vân sáng bậc k được tính bằng công thức :

A.

\(X_k = (k + {1 \over 2}) {\lambda D \over a} ( k = \pm 1; \pm2;...)\)

B.

\(X_k = (2k - 1) {\lambda D \over 2a} ( k = \pm 1; \pm2;...)\)

C.

\(X_k = (2k + 1) {\lambda D \over 2a} ( k = \pm 1; \pm2;...)\)

D.

\(X_k = k {\lambda D \over 2a} ( k = \pm 1; \pm2;...)\)

Câu 3

Trong thí nghiệm I - âng, khoảng cách từ tầm của vân trung tâm đến vân tối thứ k + 1 được tính bằng công thức 

A.

\(X_k = k {\lambda D \over a} ( k = \pm 1; \pm2;...)\)

B.

\(X_k = (k + {1 \over 2}) {\lambda D \over 2a} ( k = \pm 1; \pm2;...)\)

C.

\(X_k = (2k + 1) {\lambda D \over 2a} ( k = \pm 1; \pm2;...)\)

D.

\(X_k = (2k - 1) {\lambda D \over 2a} ( k = \pm 1; \pm2;...)\)

Câu 4

Công thức tính khoảng vân i là :

A.

\(i = {\lambda a \over d}\)

B.

\(i = {\lambda D \over a}\)

C.

\(i = {a \over \lambda D}\)

D.

\(i = {a D\over \lambda }\)

Câu 5

Khoảng cách từ vân tối thứ nhất đến vân sáng bậc 2 là :

A.

\(3{\lambda D \over 2a}\)

B.

\({\lambda D \over 2a}\)

C.

\({\lambda D \over a}\)

D.

\({4\lambda D \over a}\)

Câu 6

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, hai khe cách nhau một khoảng a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D, hình ảnh giao thoa thu được trên màn có khoảng vân i. Bức xạ chiếu vào hai khe có bước sóng \(\lambda\) được xác định bởi công thức.

A.

\(\lambda = {aD \over i}\)

B.

\(\lambda = {D \over ai}\)

C.

\(\lambda = {ai \over D}\)

D.

\(\lambda = {i \over aD}\)

Câu 7

Khi nghiêng các đĩa CD dưới ánh sáng mặt trời, ta thấy xuất hiện các màu sặc sỡ như màu cầu vồng. Đó là kết quả của hiện tượng:

A.

Giao thoa ánh sáng

B.

Khúc xạ ánh sáng

C.

Phản xạ ánh sáng

D.

Tán sắc ánh sáng

Câu 8

Thí nghiệm giao thoa lâng trong không khí, chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc, khoảng vân quan sát được trên màn hình là i. Nhúng toàn bộ thí nghiệm vào trong nước thì 

A.

Khoảng vân quan sát được là i

B.

Không thể quan sát được hiện tượng giao thoa

C.

Khoảng vân quan sát được lớn hơn i

D.

Khoảng vân quan sát được nhỏ hơn i

Câu 9

Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng về ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân i sẽ thay đổi như thế nào khi cho khe S di chuyền dọc theo đường trung trực của hai khe S1, S2

A.

Tăng 

B.

Giảm

C.

Không đổi

D.

Tăng hay giảm phụ thuộc vào chiều chuyển động khe S

Câu 10

Chọn phát biểu sai với thí nghiệm giao thoa Y-âng

A.

Thường chọn D>>a để khoảng vân lớn, dễ quan sát giao thoa

B.

Khi đặt thí nghiệm trong môi trường trong suốt có chiết suất các lớn thì khoảng vân càng bé

C.

Có thể thay đổi khoảng vân giao thoa bằng cách thay đổi khoảng cách từ khe S đến hai khe S1, S2

D.

Đối với ánh sáng trắng, để có sự chồng cập các ánh sáng đơn sắc ( trừ vân sáng trung tâm) thì khoảng cách từ đó đến vân sáng trung tâm tối thiểu phải bằng 3 lần khoảng vân của ánh sáng tím

Câu 11

Trong thí nghiệm Y- âng, vân sáng bậc nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí mà hiệu đường đi của ánh sáng từ hai nguồn đến các vị trí đó bằng.

A.

\(\lambda\over 4\)

B.

\(\lambda\over 2\)

C.

\(\lambda\)

D.

\(2\lambda\)

Câu 12

Trong thí nghiệm Y-âng, vân tối thứ nhất xuất hiện ở trên màn tại các vị trí cách vân sáng trung tâm là 

A.

i/4

B.

i/2

C.

i

D.

2i

Câu 13

Chọn câu trả lời Đúng.

Kết quả của thí nghiệm Y-âng.

A.

Là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng

B.

Là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt

C.

Là kết quả của hiện tượng giao thoa ánh sáng

D.

Cả A và C đều đúng

Câu 14

Chọn câu trả lời đúng

Trong thí nghiệm Y-âng, nếu xét trên một vân sáng cùng bậc thì ánh sáng bị lệch nhiều nhất là :

A.

Ánh sáng đỏ

B.

Ánh sáng xanh

C.

Ánh sáng tím

D.

Tùy thuộc vào khoảng cách giữa hai khe

Câu 15

Chọn câu trả lời đúng. Khoảng vân được định nghĩa là :

A.

Khoảng cách giữa hai vân sáng cùng bậc trên màn hứng vân

B.

Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn hứng vân 

C.

Khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp trên màn hứng vân

D.

Cả B và C đều đúng

Câu 16

Chọn câu trả lời đúng.

Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng để đo:

A.

Tần số ánh sáng

B.

Bước sóng của ánh sáng

C.

Chiết suất của một môi trường

D.

Vận tốc của ánh sáng

Câu 17

Chọn câu trả lời đúng

Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn phát ra hai sóng :

A.

Có cùng tần số

B.

Đồng pha

C.

Đơn sắc và có hiệu số pha ban đầu của chúng thay đổi chậm

D.

Có cùng tần số và hiệu số pha ban đầu của chúng không đổi

Câu 18

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc bằng khe Young, khi đưa toàn bộ hệ thống từ không khí vào trong môi trường có chiết suất n, thì khoảng vân giao thoa thu được trên màn thay đổi như thế nào?

A.

Giữ nguyên

B.

Tăng lên n lần

C.

Giảm n lần

D.

Tăng n2 lần

Câu 19

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng.Nếu ta tăng khoảng cách giữa hai nguồn kết hợp lên 2 lần thì khoảng cách từ vân trung tâm đến vân sáng bậc 3 sẽ

A.

Giảm 3 lần

B.

Giảm 2 lần

C.

Giảm 6 lần

D.

Tăng 2 lần

Câu 20

Trong thí nghiệm Y-âng với giao thoa với ánh sáng trắng, thay kính lọc sắc theo thứ tự là : Vàng, lục, tím; khoảng vân đo được bằng i1; i2; i3 thì.

A.

i1 = i2 = i3

B.

i< i< i3

C.

i > i2  > i3

D.

i< i= i3

Câu 21

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Gọi a là khoảng cách giữa hai khe  S1 và S2; D là khoảng cách từ S1S2 đến màn; b là khoảng cách của 5 vân sáng liên tiếp nhau.Bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là:

A.

\(\lambda = {ab \over D}\)

B.

\(\lambda = {ab \over 4D}\)

C.

\(\lambda = {4ab \over D}\)

D.

\(\lambda = {ab \over 5D}\)

Câu 22

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng nếu dời nguồn S một đoạn nhỏ theo phương song song với màn chứa hai khe thì

A.

Hệ vân giao thoa tịnh tiến ngược chiều dời của S và khoảng vân không thay đổi

B.

Khoảng vân sẽ giảm

C.

Hệ vân giao thoa tịnh tiến ngược chiều dời của S và khoảng vân thay đổi

D.

Hệ vân giao thoa giữ nguyên không có gì thay đổi

Câu 23

Trong thí nghiệm Y-âng, nếu ta di chuyển khe S song song với màn chứa S1S2 theo hướng từ S2 đến S1 thì hệ thống vân trên màn sẽ.

A.

Không đổi

B.

Di chuyển trên màn cùng hướng với S

C.

Di chuyển trên màn ngược hướng với S

D.

Tăng khoảng cách giữa 2 vân sáng

Câu 24

Trong thí nghiệm Y-âng, nếu ta di chuyển tịnh tiến khe S dọc theo SO tiến lại gần hai khe S1S2 thì hệ thống vân giao thoa trên màn sẽ

A.

Không đổi

B.

Di chuyển trên màn theo hướng S2S1

C.

Di chuyển trên màn theo hướng S1S2

D.

Giảm khoảng cách giữa 2 vân sáng

Câu 25

Trong quá trình tiến trình thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng với ánh sáng đơn sắc \(\lambda\), ta dịch chuyển nguồn sáng S song song với màn đến vị trí sao cho hiệu số khoảng cách từ S đến S1 và S2 bằng \(\lambda\). Khi đó tại O của màn sẽ có 

A.

Vân sáng bậc nhất dịch chuyển tới đó

B.

Vân tối thứ nhất dịch chuyển tới đó

C.

Vân sáng bậc 0

D.

Vân tối thứ hai dịch chuyển tới đó

Câu 26

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với nguồn sáng đơn sắc, hệ vân trên màn có khoảng vân i.Nếu khoảng cách giữa hai khe còn một nửa và khoảng cách từ hai khe đến màn gấp đôi so với ban đầu thì khoảng vân giao thoa trên màn

A.

Giảm đi bốn lần

B.

Không đổi

C.

Tăng lên hai lần

D.

Tăng lên bốn lần

Câu 27

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ vân chính giữa đến vân tối thứ 2 bằng 

A.

\(3\lambda D \over 2a \)

B.

\(\lambda D \over a \)

C.

\(\lambda D \over 2a \)

D.

\(3\lambda D \over a \)

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn