Đề thi trắc nghiệm IQ số 10

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 11/07/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 11/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,480 lượt xem Lượt thi 92 lượt thi

Câu 1

Đặc điểm nào sau đây không đúng với kỉ Thứ tư, đại Tân sinh?

A.

Là thời kì băng hà, khí hậu lạnh khô.

B.

Xuất hiện voi Mamut, tê giác lông rậm.

C.

Bộ mặt sinh giới tương tự ngày nay.

D.

Là kỉ kéo dài hơn kỉ Thứ ba 3 triệu năm.

Câu 2

Điền con số còn thiếu vào dấu chấm "?": Go(2); test(4); Laptop(6); happy (?).

A.

8

B.

10

C.

4

D.

5

Câu 3

Có một bầy cò đậu trên đám bần, buổi sáng chúng đậu mỗi con một cây dư một con, chúng bay đi ăn chiều quay trở về đậu trên đám bần đó nhưng hai con đậu một cây dư một cây. Hỏi cò mấy con bần mấy cây?

A.

3 con cò, 4 cây bần

B.

4 con cò, 3 cây bần

C.

5 con cò, 4 cây bần

D.

3 con cò, 2 cây bần

Câu 4

Tìm từ có mẫu từ khác với các mẫu từ trong từ “Compliment”:

A.

Tonic 

B.

Clone   

C.

Milk  

D.

Pine

Câu 5

Trong một trò chơi đố chữ, Alan và Bees một nhóm, Colin và Debbie một nhóm, Eric và Fran một nhóm. Hỏi Grog cùng nhóm với ai trong bốn người sau?

A.

Peter

B.

Harry

C.

Tony 

D.

Philip

Câu 6

Một người nhận dạng tàu hỏa đến nhà ga vào lúc 9h40. Ông nhìn thấy chuyến tàu đầu tiên vào lúc 9h50. Hai chuyến tàu tiếp theo ông thấy vào lúc 10h40 và 11h40. Chuyến tàu thứ tư ông nhìn thấy là vào lúc 12h50. Hỏi khi nào thì ông sẽ nhìn thấy chuyến tàu tiếp theo? 

A.

13h40 

B.

13h50

C.

13h30

D.

Tất cả đều sai

Câu 7

Trong dãy số tự nhiên từ 31 đến 65 có tất cả:

A.

08 số nguyên tố

B.

10 số nguyên tố

C.

11 số nguyên tố  

D.

09 số nguyên tố

Câu 8

Có 03 học sinh A, B, C đi thi học sinh giỏi và đều đạt 03 giài: nhất, nhì, ba (mỗi học sinh chỉ đạt duy nhất một giải). Khi về, thầy giáo hỏi các em đạt giải gì? A trả lời: em đạt giải nhất. B trả lời: em không đạt giải nhì, C trả lời: em đạt giải ba. Biết rằng trong 03 học sinh trên, có 02 học sinh nói không đúng sự thật, vậy đáp án các học sinh đạt giải lần lượt là: (chọn đáp án chính xác nhất) 

A.

A giải II, B giải I, C giải III

B.

A giải III, B giải II, C giải I hoặc A giải I, B giải II, C giải III

C.

A giải III, B giải II, C giải I

D.

Không câu nào đúng

Câu 9

Tổng của một dãy số 15, 19, 23,….., 411, 415 bằng: 

A.

2365 

B.

3625

C.

2536

D.

21715

Câu 10

30 – 42 – 56 - ? 

A.

68

B.

70

C.

72

D.

74

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán