Đề thi trắc nghiêm IQ số 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 10/07/2014
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 10/07/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 4,069 lượt xem Lượt thi 825 lượt thi

Câu 1

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 2

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 3

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 4

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 5

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 6

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 7

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 8

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 9

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 10

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 11

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 12

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 13

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 14

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 15

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 16

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 17

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 18

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 19

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

Câu 20

Chọn hình phù hợp nhất để đặt vào khung còn trống:

A.

B.

C.

D.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán