Đề thi trắc nghiệm IQ tuyển dụng

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 12/07/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 12/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,162 lượt xem Lượt thi 75 lượt thi

Câu 1

Điền số vào dấu chấm hỏi: 1, 2, 4, 8, 16, ?

A.

32

B.

28

C.

26

D.

 34

Câu 2

Điền vào dấu ba chấm: "Tre già ... mọc."

A.

Măng

B.

Ngô

C.

Trúc 

D.

Liễu

Câu 3

Hiện nay bạn 10 tuổi, 8 năm nữa bạn sẽ gấp đôi tuổi em ruột bạn bây giờ, hỏi bây giờ em bạn bao nhiêu tuổi?

A.

8

B.

9

C.

10

D.

12

Câu 4

Một sản phẩm được hạ giá 40%, hỏi sản phẩm đó phải tăng lên bao nhiêu phần trăm để trở về với giá ban đầu?

A.

40%

B.

53,3%

C.

66,7%

D.

83,3%

Câu 5

8 người sơn được 3 cái nhà trong 6 giờ. Hỏi với 12 người sẽ sơn được bao nhiêu cái nhà trong 12 giờ?

A.

7 cái

B.

8 cái

C.

9 cái

D.

10 cái

Câu 6

Điền số vào dấu chấm hỏi: 4312, 5420, 6530, 7642, ?

A.

 2867

B.

2655

C.

3234

D.

8756

Câu 7

Bạn cho biết cái nào sau đây không cùng loại: Mặt Trời, Trái Đất, sao Chổi, Mặt Trăng, ngôi sao, sao Hỏa

A.

Mặt Trời

B.

Trái Đất

C.

Mặt Trăng

D.

Ngôi sao

Câu 8

Bạn có 84 quả táo đựng trong 12 giỏ, nếu muốn ăn 1/3 số táo trong mỗi giỏ thì bạn cần ít nhất bao nhiêu lần cắn, biết rằng mỗi lần bạn cắn được 1/3 của 1/2 quả táo.

A.

108 lần

B.

121 lần

C.

144 lần

D.

168 lần

Câu 9

Một con sóc nhẩy theo một giỏ hạt dẻ nằm trên tay bạn. Giả sử rằng cứ mỗi cú nhẩy con sóc tiến được 30cm, mỗi bước bạn đi là 20cm. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu bước nhẩy để con sóc lấy được hạt dẻ nếu khoảng cách giữa bạn và con sóc lúc đầu là 1,8m và cứ sau một bước nhẩy của con sóc thì bạn mới tiến một bước.

A.

6 bước nhẩy

B.

16 bước nhẩy

C.

17 bước nhẩy

D.

19 bước nhẩy

Câu 10

Sắp xếp các chữ cái: "HÙCYẬNUC" bạn được tên:

A.

Một tỉnh thành

B.

Một nhà thơ

C.

Một thắng cảnh

D.

Một bài hát

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán