Đề thi trắc nghiệm Lực ma sát môn Vật lý lớp 10 trường THPT Thủ Thiêm

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 19/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,844 lượt xem Lượt thi 153 lượt thi

Câu 1

Một vật lúc đầu nằm trên một mặt phẳng nhám nằm ngang. Sau khi được truyền một vận tốc đầu, vật chuyển động chậm dần vì có

A.

quán tính.

B.

lực ma sát.

C.

lực tác dụng ban đầu.

D.

phản lực.

Câu 2

Một trái bóng bàn được truyền một vận tốc đầu vo = 0,5m/s. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng và mặt bàn bằng 0,01. Coi bàn đủ dài. Quãng đường quả bóng lăn trên bàn cho đến khi dừng lại là

A.

5m

B.

2,5m

C.

1,25m

D.

25m

Câu 3

Một khối gỗ có khối lượng 4 kg nằm trên mặt bàn. Hệ số ma sát nghỉ giữa vật và mặt bàn là 0,25. Muốn vật chuyển động được trên mặt bàn thì lực kéo tác dụng vào vật phải tối thiểu bằng bao nhiêu ? Lấy g =10 m/s2.

A.

Fk = 10 N.

B.

Fk = 40 N

C.

Fk > 40 N

D.

Fk = 4 N.

Câu 4

Một xe ô tô chạy trên đường lát bê tông với vận tốc vo = 100km/h thì hãm phanh. Cho g = 9,8 m/s2. Đường ướt hệ số ma sát giữa trượt giữa lốp xe và mặt đường là 0,7. Quãng đường mà ô tô đi được kể từ lúc hãm phanh là.

A.

56,4 m.

B.

68,4 m.

C.

56,24 m.

D.

70,8 m.

Câu 5

Đặc điểm nào sau đây phù hợp với lực ma sát trượt ?

A.

Lực luôn xuất hiện khi có sự biến dạng của vật.

B.

Lực xuất hiện khi có ngoại lực tác dụng vào vật nhưng vật vẫn đứng yên.

C.

Lực xuất hiện khi vật đặt gần bề mặt Trái Đất.

D.

Lực luôn xuất hiện ở mặt tiếp xúc và có hướng ngược với hướng chuyển động của vật.

Câu 6

Một mẩu gỗ có khối lượng m = 250g đặt trên sàn nhà nằm ngang. Người ta truyền cho nó một vận tốc tức thời vo = 5m/s, có phương nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa mẩu gỗ và sàn là 0,25 lấy g = 10 m/s2. Tính thời gian để mẩu gỗ dừng lại và quãng đường nó đi được cho tới lúc đó. Các kết quả có phụ thuộc vào m không?

A.

4s ; 10m ; không.

B.

2,0s ; 5m ; không

C.

 5s ; 12m ; có

D.

1,2s ; 5m ; có

Câu 7

Một mẩu gỗ có khối lượng m = 250 kg đặt trên sàn nhà nằm ngang. Người ta truyền cho nó một vận tốc tức thời vo = 5 m/s, có phương nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa mẩu gỗ và sàn là μt = 0,25, lấy g = 10 m/s2. Tính thời gian để mẩu gỗ dừng lại và quãng đường đi được cho tới lúc đó. Các kết quả có phụ thuộc vào khối lượng không?

A.

4 s ; 10 m ; không

B.

5 s ; 12 m ; có.

C.

2,0 s ; 5 m ; không.

D.

1,2 s ; 5 m ; có.

Câu 8

Một vật khối lượng m = 400g đặt trên mặt bàn nằm ngang hình vẽ. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là 0,3. Vật bắt đầu được kéo đi bằng một lực F = 2N có phương nằm ngang. Cho g = 10 m/s2. Sau 1s lực F ngừng tác dụng Quãng đường mà vật đi tiếp cho tới lúc dừng lại là.

A.

1,36 m.

B.

1,65 m.

C.

1,24 m.

D.

0,67 m.

Câu 9

Điều nào sau đây khi nói về lực ma sát là chính xác nhất?

A.

Luôn luôn có lợi.

B.

Có độ lớn bằng trọng lượng vật.

C.

Luôn luôn có hại.

D.

Vừa có lợi vừa có hại.

Câu 10

Việc làm nào dưới đây là có hại?

A.

Đổ đá răm xuống chỗ ô tô bị sa lầy.

B.

Tưới nước rửa đường nhựa, chỗ có nhiều đất vụ rơi vãi.

C.

Đổ xăng xuống đường nhựa làm trơn đường.

D.

Rắc tro vào chỗ đường trơn, có nhiều người qua lại.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán