Đề thi trắc nghiêm Máy quang phổ, các loại quang môn vật lý lớp 12 trường THPT Sáng Sơn

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 27 câu hỏi; Làm trong 40 phút; cập nhật 27/10/2016
Thời gian làm bài thi 40 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 27/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 27 câu
Lượt xem 2,187 lượt xem Lượt thi 44 lượt thi

Câu 1

Các bộ phận chính của máy quang phổ là

A.

Buồng ảnh, lăng kính, khe ngắm, thước ngăm

B.

Ống chuẩn trực, thấu kính, lăng kính

C.

Ống chuẩn trực, lăng kính, buồng ảnh

D.

Ống chuẩn trực buồng ảnh, thấu kính

Câu 2

Tác dụng của ống chuẩn trực trong máy phân tích quang phổ là.

A.

Tạo ra chùm sáng trắng

B.

Tạo ra chùm sáng đơn sắc

C.

Tạo ra chùm sáng phân kì

D.

Tạo ra chùm sáng song song

Câu 3

Tác dụng của lăng kính trong máy phân tích quang phổ là

A.

Làm lệch các tia sáng đơn sắc ở phía đáy

B.

Tổng hợp ánh sáng trắng

C.

Chuyển chùm sáng song song thành chùm sáng hội tụ

D.

Làm tán sắc chùm sáng song song thành nhiều chùm tia đơn sắc song song 

Câu 4

Khi sử dụng phép phân tích bằng quang phổ sẽ xác định được

A.

Màu sắc của vật

B.

Hình dạng của vật

C.

Kích thước của vật

D.

Thành phần cấu tạo và nhiệt độ của các chất 

Câu 5

Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở thể

A.

Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp

B.

Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất cao

C.

rắn

D.

lỏng

Câu 6

Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây là Sai ?

A.

Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố hóa học khác nhau thì khác nhau

B.

Trong quang phổ vạch phát xạ của nguyên tử hidro, ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là vạch đỏ, vạch làm, vạch chàm và vạch tím.

C.

Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vác sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối

D.

Quang phổ vạch phát xạ do chất rắn hoặc chất lỏng phát ra khi bị nung nóng

Câu 7

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục?

A.

Quang phổ liên tục là quang phổ gồm nhiều dải sáng, màu sắc khác nhau nối tiếp nhau một cách liên tục

B.

Quang phổ liên tục của một vật phát sáng chỉ phụ thuộc nhiệt độ của vật đó

C.

Các chất khí bay hơi có khối lượng riêng nhỏ ( ở áp suất thấp) khi bị kích thích (bằng nhiệt hoặc điện) phát ra quang phổ liên tục

D.

Quang phổ của ánh sáng trắng là quang phổ liên tục

Câu 8

Chọn phát biểu sai

A.

Qua phép phân tích quang phổ, người ta xác định được thành phần cấu tạo của các chất

B.

Quang phổ của mặt trời là quang phổ vạch hấp thụ

C.

Giữa các vùng sóng điện từ được phân chia theo thang sóng điện từ không có ranh giới rõ rệt

D.

Quang phổ liên tục hoàn toàn giống nhau ở mọi nhiệt độ

Câu 9

Chọn phương án sai.

A.

Phép phân tích bằng quang phổ là phép phân tích ánh sáng đơn sắc

B.

Tia hồng ngoại thường được dùng để chụp ảnh hoặc nhìn ban đêm

C.

Tia hồng ngoại bị thủy tinh và nước hấp thụ mạnh

D.

Tia Rownghen được phát ra khi chùm electron có vận tốc lớn bị hãm bởi kim loại có nguyên tử lượng lớn

Câu 10

Phát biểu nào sau đây là sai, khi nói về hiện tượng quang - phát quang?

A.

Sự huỳnh quang và lân quang thuộc hiện tượng quang - phát quang.

B.

Khi được chiếu sáng bằng tia tử ngoại, chất lỏng fluorexein ( chất diệp lục) phát ra ánh sáng huỳnh quang màu lục

C.

Bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng lớn hơn bước sóng của ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ

D.

Bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng mà chất phát quang hấp thụ

Câu 11

Để có hiện tượng đảo sắc trong quang phổ, nhiệt độ t của nguồn sáng trắng so với nhiệt độ t0 của đèn khí hay hơi có áp suất thấp thỏa mãn

A.

t > t0

B.

t < t0

C.

t = t0

D.

t > t0 hay t < ttùy thuộc vào vị trí của hai nguồn sáng trước máy quang phổ

Câu 12

Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ ( đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận rằng

A.

Trong cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất, mọi chất đều hấp thụ và bức xạ các ánh sáng cùng bước sóng.

B.

Các vạch tối xuất hiện trên nền quang phổ liên tục là do giao thoa ánh sáng

C.

Trong cùng 1 điều kiện, một chất chỉ hấp thụ hoặc chỉ bức xạ ánh sáng

D.

Ở nhiệt độ xác định, một chất chỉ hấp thụ những bức xạ nào mà có khả năng phát xạ và ngược lại, nó chỉ phát những bức xạ mà nó có khả năng hấp thụ

Câu 13

Cường độ của chùm ánh sáng đơn sắc truyền trong một môi trường hấp thụ ánh sáng

A.

Giảm tỉ lệ nghịch với bình phương độ dài đường đi

B.

Giảm tỉ lệ nghịch với độ dài đường đi

C.

Giảm theo hàm số mũ của độ dài đường đi

D.

Không phụ thuộc độ dài đường đi

Câu 14

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?

A.

Quang phổ hấp thụ là quang phổ của ánh sáng do một vật rắn phát ra khi vật đó được nung nóng

B.

Để thu được quang phổ hấp thụ thì nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục

C.

Quang phổ liên tục của nguồn sáng nào thì phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng ấy

D.

Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới ấp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó

Câu 15

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Chất khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện cho quang phổ liên tục

B.

Chất khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ liên tục

C.

Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy

D.

Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy     

Câu 16

Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì.

A.

Chùm sáng bị phản xạ toàn phần

B.

So với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam

C.

Tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng làm bị phản xạ toàn phần

D.

So với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng

Câu 17

Quang phủ liên tục 

A.

Phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát

B.

Phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ nguồn phát

C.

Không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ nguồn phát

D.

Phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát 

Câu 18

Phát biểu nào sau đây về máy quang phổ lăng kính là không đúng?

A.

Buồng ảnh nằm ở phía sau lăng kính

B.

Ống chuẩn trực có tác dụng tạo ra chùm tia sáng song song

C.

Lăng kính có tác dụng phân tích chùm ánh sáng phức tạp song song thành các chùm sáng đơn sắc song song

D.

Quang phổ của một chùm sáng thu được trong buồng ảnh của máy luôn là một dải ánh sáng có màu cầu vồng

Câu 19

Phát biểu nào sau đây là Sai khi nói về quang phổ của Mặt Trời?

A.

Quang phổ mặt trời mà ta thu được thực ra là quang phổ vạch hấp thụ do phần vỏ của mặt trời là các chất tồn tại ở thể khí nóng có áp suất thấp; còn phần lõi có nhiệt độ rất cao ( cỡ 106 độ)

B.

Nghiên cứu các vạch đen trong quang phổ mặt trời ta có thể biết thành phần cấu tạo của lớp vỏ mặt trời

C.

Trong quang phổ phát xạ của lõi mặt trời chỉ có ánh sáng trông thấy

D.

Phổ phát xạ của lõi mặt trời có từ tia hồng ngoại đến tia gamma

Câu 20

Đặc điểm quan trọng của quang phổ liên tục là.

A.

Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng

B.

Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nhưng không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng

C.

Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nhưng phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng

D.

Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo và cũng không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng

Câu 21

Phát biêt nào sau đây là đúng khi nói về ứng dụng của quang phổ liên tục?Quang phổ liên tục dùng để xác định.

A.

Bước song của ánh sáng

B.

Nhiệt độ của các vật phát sáng do bị nung nóng

C.

Thành phần cấu tạo của các vật phát sáng

D.

Công suất của nguồn sáng

Câu 22

Trong các nguồn sáng gồm.

1. Dây tóc voonffram nóng sáng nằm trong bóng thủy tinh đã rút không khí đến áo suất thấp nhất.

2. Hơi natri (Na) với áp suất thấp

3. Đèn hơi thủy tinh ngân có áp suất vài atmotphe ( đèn cao áp) dùng làm đèn đường.Những nguồn sáng cho quang phổ vạch là

A.

Nguồn 1

B.

Nguồn 2

C.

Nguồn 1 và nguồn 2

D.

Cả ba nguồn

Câu 23

Quang phổ vạch phát xạ của natri có hai vạch vàng với bước sóng 0,5890 \(\mu m\) và 0,5896 \(\mu m\). Quang phổ vạch hấp thụ của natri sẽ

A.

Thiếu vắng hai ánh sáng có bước sóng 0,5890 \(\mu m\) và 0,5896 \(\mu m\)

 
B.

Thiếu vắng mọi bước sóng có bước sóng nhỏ hơn 0,5890 \(\mu m\) 

 
C.

Thiếu vắng mọi bước sóng có bước sóng lớn hơn 0,5896 \(\mu m\) 

D.

Thiếu vắng mọi bước sóng có bước sóng trong khoảng từ 0,5890 \(\mu m\) và 0,5896 \(\mu m\)

 

Câu 24

Chọn phát biểu đúng. Quang phổ liên tục của một vật

A.

Chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật

B.

Chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật

C.

Phụ thuộc cơ bản chất và nhiệt độ

D.

Không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ

Câu 25

Chọn phát biểu đúng

Quang phổ do ánh ánh sáng mặt trời phát ra thu được trên trái đất là.

A.

Quang phổ vạch phát xạ

B.

Quang phổ liên tục

C.

Quang phổ vạch hấp thụ

D.

Quang phổ đám

Câu 26

Chọn phát biểu đúng.

Quang phổ vạch hấp thụ là.

A.

Quang phổ gồm các vạch màu riêng biệt trên một nền tối

B.

Quang phổ gồm những vạch màu biến đổi liên tục

C.

Quang phổ gồm những vạch tối trên nền quang phổ liên tục

D.

Quang phổ gồm những vạch tối trên nền sáng

Câu 27

Quang phổ nào sau đây là quang phổ vạch phát xạ.?

A.

Ánh sáng từ chiếc nhẫn nung đỏ

B.

Ánh sáng của mặt trời thu được trên trái đất

C.

Ánh sáng từ bút thử điện

D.

Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn nóng sáng

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán