Đề thi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Nguyễn Hiền

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 21/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,835 lượt xem Lượt thi 138 lượt thi

Câu 1

Thế nào là bộ lạc?

A.

Là tập hợp các thị tộc

B.

Là những thị tộc có cùng chung nguồn nước

C.

Là tập hợp các thị tộc sống cạnh nhau, cú họ hàng với nhau

D.

Là sự liên kết của các thị tộc

Câu 2

Nhà nước của các quốc gia cổ đại Phương Đông được hình thành ở đâu?

A.

Trờn cỏc hũn đảo

B.

Lưu vực các dũng sụng lớn

C.

Trờn cỏc vựng núi cao

D.

Ở cỏc thung lũng

Câu 3

Tại sao nhà nước ở các quốc gia cổ đại Phương Đông ra đời sớm?

A.

Do nhu cầu sản xuất  nụng nghiệp và làm thuỷ lợi

B.

Do nhu cầu sinh sống

C.

Do điều kiện tự nhiên thuận lợi

D.

Do nhu cầu phỏt triển kinh tế

Câu 4

Nền kinh tế chính của các cư dân phương Đông cổ đại là gỡ?

A.

Thủ cụng nghiệp

B.

Nụng nghiệp

C.

Làm gốm

D.

Thương mại

Câu 5

Nền kinh tế của các cư dân phương Đông cổ đại có tính chất gỡ?

A.

Khộp kớn

B.

Tự túc

C.

Tự cung tự cấp

D.

Thương nghiệp

Câu 6

Nền kinh tế của cỏc quốc gia cổ đại Phương Đông có đặc điểm gỡ?

A.

Săn bắn và hái lượm

B.

Trồng trọt và chăn nuôi

C.

Lấy nghề nông làm gốc

D.

Phát triển hầu hết cỏc ngành kinh tế

Câu 7

Xó hội của cỏc quốc gia Phương Đông cổ đại gồm mấy tầng lớp?

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Câu 8

Thể chế chính trị của các quốc gia cổ đại Phương Đông là gì?

A.

Thể chế tự chủ

B.

Thể chế cộng hoà

C.

Thể chế tự chủ chuyên chế     

D.

Thể chế quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền

Câu 9

Cư dân nào phát minh ra chữ số “khụng”?

A.

Ai Cập

B.

Ấn Độ

C.

Lưỡng Hà

D.

La Mã

Câu 10

Chữ viết của các cư dân Phương Đông cổ đại ra đời do nhu cầu nào?

A.

Nhu cầu trao đổi

B.

Phục vụ lợi ớch cho giai cấp thống trị

C.

Ghi chép và lưu giữ thông tin

D.

Phục vụ giới quý tộc

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán