Đề thi trắc nghiệm môn Lịch Sử trường Thpt Chuyên Bắc Ninh

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 21/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 3,017 lượt xem Lượt thi 230 lượt thi

Câu 1

Con người xuất hiện vào khoảng thời gian nào?

A.

Cách ngày nay 2-3 triệu năm

B.

Cách ngày nay 4-5 triệu năm

C.

Cách ngày nay 4 vạn năm

D.

Cách ngày nay khoảng 4-6 triệu năm

Câu 2

Con người có nguồn gốc từ đâu?

A.

Từ một loài vượn cổ

B.

Từ một loài vượn

C.

Do thần thỏnh sỏng tạo ra

D.

Từ động vật

Câu 3

Sự khác biệt cơ bản giữa người tối cổ và vượn cổ là gỡ?

A.

Hỡnh dỏng-bàn tay

B.

Cụng cụ –ngụn ngữ

C.

Hỡnh dỏng-hộp sọ-cụng cụ-ngụn ngữ

D.

Hỡnh dỏng-hộp sọ-bàn tay

Câu 4

Đặc điểm phân biệt chủ yếu giữa người tối cổ và người tinh khôn là gỡ?

A.

Thể tớch úc phỏt triển

B.

Bàn tay khộo lộo

C.

ểc sỏng tạo

D.

Xương cốt nhỏ

Câu 5

“Cách mạng đá mới” là gỡ?

A.

Con người biết trồng trọt

B.

Con người biết chăn nuôi

C.

Cả a và b

D.

Cụng cụ cải tiến

Câu 6

Cụng xó thị tộc thời kỳ nguyờn thuỷ cú đặc điểm gỡ?

A.

Hợp tác lao động

B.

Hưởng thụ bằng nhau

C.

Cộng đồng

D.

Cả a,b,c

Câu 7

Đồ sắt ra đời vào thời gian nào?

A.

5000 năm trước đây

B.

5.500 năm trước đây

C.

3000 năm trước đây

D.

4000 năm trước đây

Câu 8

Tính cộng đồng trong xó hội nguyờn thuỷ bị phỏ vỡ khi nào?

A.

Sản phẩm thừa thường xuyên

B.

Tư hữu xuất hiện

C.

Cuộc sống thấp kộm

D.

Cụng cụ kim loại xuất hiện

Câu 9

Lửa ra đời có ý nghĩa như thế nào trong xó hội bầy người nguyên thuỷ?

A.

Sưởi ấm

B.

Nấu chín thức ăn

C.

Xua đuổi thú dữ

D.

Cả a, b,c

Câu 10

Tổ chức xó hội đầu tiên của  xó hội loài người  là gỡ?

A.

Cụng xó 

B.

Bầy người

C.

Thị tộc và bộ lạc

D.

Cộng đồng

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán