Đề thi trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh 15 phút Lớp 11 Trường thpt Việt Đức

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 20/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 20/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 693 lượt xem Lượt thi 4 lượt thi

Câu 1

By 2010 this area (be) turned into an industrial centre.

A.

will be

B.

is

C.

will have been

D.

is being

Câu 2

Mary: " I'm going to play tennis today." (a week later) Peter: " Mary said that she was going to play tennis.........................."

A.

tomorrow

B.

that day

C.

today

D.

this day

Câu 3

If you ……………told us about the bad service, we would have eaten there.

A.

haven't

B.

didn't

C.

hadn't

D.

wouldn't have

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn