Đề thi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12 trường Thpt Chí Linh

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 24/10/2016
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 24/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 2,192 lượt xem Lượt thi 63 lượt thi

Câu 1

Muốn tóm tắt một văn bản chính luận cần:

A.

nêu rõ luận đề cùng các luận điểm chính bằng lời văn ngắn gọn.

B.

nêu rõ luận đề bằng lời văn ngắn gọn, súc tích

C.

nêu rõ luận điểm chính và các luận cứ tiêu biểu

D.

nêu được nội dung cơ bản một cách ngắn gọn.

Câu 2

Thế nào là luận cứ trong bài văn nghị luận?

A.

Là ý kiến của người viết về vấn đề được bàn luận trong bài văn.

B.

Là cách thức, phương pháp triển khai vấn đề trong bài văn.

C.

Là những quan niệm, đánh giá của người viết về vấn đề được bàn luận.

D.

Là các tài liệu dùng làm cơ sở thuyết minh luận điểm.

Câu 3

Nội dung quan trọng nhất trong văn bản "Nhận đường" (Nguyễn Đình Thi) là gì?

A.

Khẳng định giá trị của văn học nghệ thuật đối với cuộc sống.

B.

Đề cao vai trò của quan điểm nghệ thuật trong sáng tác.

C.

Khẳng định văn nghệ sĩ phải phục vụ cuộc chiến đấu của dân tộc.

D.

Ngợi ca những tác phẩm viết về cuộc kháng chiến chống Pháp.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn