Đề thi trắc nghiệm sự phát triển nền kinh tế Việt Nam môn Địa Lý Lớp 9 Trường THCS Long Biên

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 17/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 2,488 lượt xem Lượt thi 69 lượt thi

Câu 1

Lợi thế để phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng của nước ta là:

A.

Thị trường trong nước rộng lớn với hơn 80 triệu dân.(2)

B.

Có nguồn lao động đông, cần cù, khéo tay.(1)

C.

Luôn có ưu thế về chất lượng giá cả.(3)

D.

Đáp án 1 và 2 đúng.

Câu 2

Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng thuộc vùng kinh tế trọng điểm:

A.

Bắc Trung Bộ.

B.

Miền Trung.

C.

Trung Bộ.

D.

Nam Trung Bộ.

Câu 3

Theo thống kê năm 2002, cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế nước ta có tỉ lệ trên 10% xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là các thành phần kinh tế:

A.

Nhà nước - Cá thể - Vốn đầu tư nước ngoài.

B.

Vốn đầu tư nước ngoài - Nhà nước - Cá thể.

C.

Cá thể - Vốn đầu tư nước ngoài - Nhà nước.

D.

Vốn đầu tư nước ngoài - Cá thể - Nhà nước.

Câu 4

Nét đặc trưng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quá trình đổi mới ở nước ta biểu hiện ở:

A.

Chuyển dichj cơ cấu lãnh thổ.(2)

B.

Chuyển dịch cơ cấu ngành.(1)

C.

Đáp án 1, 2 và 3 đúng.

D.

Chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần.(3)

Câu 5

Nước ta có mấy vùng kinh tế?

A.

5 vùng.

B.

3 vùng.

C.

9 vùng.

D.

7 vùng.

Câu 6

Trong một thời gian dài nền kinh tế nước ta rơi vào khó khăn, khủng hoảng, đó là những năm:

A.

Đáp án 1 và 2 đúng.

B.

Đến cuối thập kỉ 80 của thế kỉ XX.(2)

C.

Trước khi tiến hành công cuộc đổi mới.(1)

D.

Đáp án 1 và 2 sai.

Câu 7

Đặc điểm nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới:

A.

Công nghiệp - xây dựng chưa phát triển.(2)

B.

Khu vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao.(1)

C.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm.(3)

D.

Đáp án 1, 2 và 3 đúng.

Câu 8

Năm 1996 là năm nước ta bắt đầu:

A.

Giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

B.

Công cuộc đổi mới nền kinh tế.

C.

Hội nhập khu vực mậu dịch tự do Đông Nam Á (AFTA).

D.

Bình thường hóa quan hệ Việt - Mĩ.

Câu 9

Những thành tựu kinh tế ở nước ta thể hiện chủ yếu ở những mặt nào?

A.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa.(2)

B.

Hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu.(3)

C.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế vững chắc.(1)

D.

Đáp án 1, 2 và 3 đúng.

Câu 10

Cơ cấu GDP của nước ta theo thành phần kinh tế, thành phần kinh tế nào chiếm tỉ trọng cao?

A.

Kinh tế tư nhân và cá thể.

B.

Tập thể.

C.

Nhà nước.

D.

Kinh tế vốn đầu tư nước ngoài.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán