Đề thi trắc nghiệm tán sắc ánh sáng trường Thpt Nguyễn Trãi

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 34 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 26/10/2016
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 26/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 34 câu
Lượt xem 1,384 lượt xem Lượt thi 20 lượt thi

Câu 1

Câu phát biểu nào sau đây là Sai khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng?

A.

Hiện tượng tán sắc ánh sáng là do chiết suất của môi trường trong suốt khác nhau đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu khác nhau

B.

Trong hiện tượng tán sắc của ánh sáng trắng qua lăng kinh thì tia đỏ có góc lệch nhỏ nhất.

C.

Trong hiện tượng tán sắc của ánh sáng trắng thì tia tím có góc lệch nhỏ nhất.

D.

Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi qua lăng kinh

Câu 2

Chiếu chùm tia sáng trắng hẹp song song từ không khí tới mặt bên AB của một lăng kính thủy tinh, chùm tia khúc xạ vào trong lăng kính ( thuộc một tiết diện thẳng của lăng kinh) truyền tới mặt bên AC, nó khúc xạ tại mặt AC rồi ló ra ngoài không khí .Chùm tia ló bị lệch về phía đáy của lăng kính so với chùm tia tới và tách thành một đường dài thành nhiều màu khác nhau (như màu cầu vồng), tia tím bị lệch nhiều nhất, tia đỏ bị lệch ít nhất. Hiện tượng đó là.

A.

Sự tổng hợp ánh sáng

B.

Sự giao thoa ánh sáng

C.

Sự tán sắc ánh sáng

D.

Sự phản xạ ánh sáng

Câu 3

Nguyên nhân sâu xa của hiện tượng tán sắc ánh sáng là sự phụ thuộc của chiết suất môi trường vào.

A.

Màu sắc của môi trường

B.

Màu của ánh sáng

C.

Lăng kính mà ánh sáng đi qua

D.

Bước sóng của ánh sáng

Câu 4

Một chùm sáng trắng song song đi từ không khí vào thủy tinh, với góc tới lớn hơn không, sẽ

A.

Chỉ có phản xạ

B.

Có khúc xạ, tán sắc và phản xạ

C.

Chỉ có khúc xạ

D.

Chỉ có tán sắc

Câu 5

Chùm tia ló ra khỏi lăng kính trong một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính của buồng ảnh là

A.

Một chùm phân kỳ màu trắng

B.

Một chùm phân kỳ nhiều màu

C.

Một tập hợp nhiều chùm tia song song, mỗi chùm có một màu

D.

Một chùm tia song song 

Câu 6

Ánh sáng trắng là ánh sáng 

A.

Không bị tán sắc khi qua lăng kính

B.

Có màu sắc xác định

C.

Có một bước sóng xác định

D.

Có thể tổng hợp từ bảy màu cơ bản

Câu 7

Ánh sáng trắng là 

A.

Tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím

B.

Tập hợp nhiều loại ánh sáng đơn sắc khác nhau

C.

Là một loại ánh sáng đơn sắc

D.

Là tập hợp của bảy màu đơn sắc khác nhau

Câu 8

Phát biểu nào sau đây là Sai khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc.

A.

Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau có trị số như nhau

B.

Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắ khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím

C.

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng mà không bị lăng kinh làm tán sắc

D.

Chiết suất môi trường trong suốt có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng màu tím, nhỏ nhất đối với ánh sáng màu đỏ

Câu 9

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng 

A.

Có một bước sóng xác định tương ứng với một màu sắc xác định

B.

Bị tán sắc khi đi qua lăng kính 

C.

Bị tách thành một dãy màu khi chiếu từ không khí vào thủy tinh

D.

Có vận tốc không thay đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác

Câu 10

Khi chiếu ánh sáng trắng vào một lăng kính thì tia sáng nào bị lệch về phía đáy nhiều nhất?

A.

Tia vàng

B.

Tia xanh

C.

Tia tím 

D.

Tia lam

Câu 11

Ánh sáng Mặt Trời lá ánh sáng tổng hợp từ bao nhiêu ánh sáng đơn sắc khác nhau.

A.

4

B.

6

C.

Vô số

D.

7

Câu 12

Phát biểu nào sau đây Sai ?

A.

Trong ánh sáng trắng có vô số ánh sáng đơn sắc

B.

Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với cùng tốc độ

C.

Trong chân không, bước sóng của ánh sáng đỏ nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím

D.

Trong chân không, mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định

Câu 13

Ánh sáng có tần số lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc : đỏ, lam, chàm, tím là ánh sáng

A.

Chàm

B.

Lam

C.

Đỏ 

D.

Tím

Câu 14

Tại sao khi chùm tia sáng mặt trời đi qua một tấm thủy tinh phẳng lại không thấy bị tán sắc thành những màu cơ bản?

A.

Vì tấm thủy tinh không phải là lăng kính nên không làm tán sắc ánh sáng trắng

B.

Vì sau khi bị tán sắc, các tia màu đi qua tấm thủy tinh và ló ra ngoài dưới dạng những chùm tia chồng chất lên nhau nên tạo thành ánh sáng trắng

C.

Vì ánh sáng mặt trời chiếu tới không phải là sóng kết hợp nên không bị tấm thủy tính làm tán sắc

D.

Vì thủy tinh không làm tán sắc ánh sáng trắng

Câu 15

Khi chiếu hai tia sáng đơn sắc song song màu đỏ và màu lục từ không khí vào lăng kính thủy tinh và có tia ló thì

A.

Các tia ló song song

B.

Các tia ló luôn luôn cắt nhau sau lăng kính

C.

Tia đỏ có góc lệch lớn hơn

D.

Tia lục có góc lệch lớn hơn

Câu 16

Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc : màu vàng, màu chàm.Khi đó chùm tia khúc xạ.

A.

Gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm sáng màu vàng lớn hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm

B.

Chỉ là chùm tìa màu vàng còn chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần

C.

Gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng nhỏ hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm

D.

Vẫn chỉ là chùm tia sáng hẹp song song

Câu 17

Phát biểu nào sau đây là Sai khi nói về hiện tượng tán sắc ánh sáng?

A.

Quang phổ của ánh sáng trắng có bảy màu cơ bản : Đỏ, da cam, vàng, lục, làm, chàm, tím

B.

Chùm ánh sáng trắng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính

C.

Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi đi qua lăng kính

D.

Các tia sáng song song gồm các màu đơn sắc khác nhau chiếu vào mặt bên của một lăng kính thì các tia ló ra ở mặt bên kia có góc lệch nhau so với phương ban đầu 

Câu 18

Phát biểu nào sau đây là Sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?

A.

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tan sắc khi đi qua lăng kính

B.

Trong cùng một môi trường truyền, vận tốc ánh sáng tím nhỏ hơn vận tốc ánh sáng đỏ

C.

Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng vận tốc 

D.

Chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đỏ lớn hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng tím

Câu 19

Khi một chùm ánh sáng đơn sắc truyền từ nước ra không khí thì

A.

Tần số không đổi, bước sóng tăng, tốc độ truyền ánh sáng tăng

B.

Tần số không đổi, bước sóng giảm, tốc độ truyền ánh sáng không đổi

C.

Tần số không đổi, bước sóng giảm, tốc độ truyền ánh sáng tăng

D.

Tần số không đổi, bước sóng tăng, tốc độ truyền ánh sáng không đổi

Câu 20

Phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Ánh sáng đơn sắc có bước sóng thay đổi khi đi qua các môi trường trong suốt khác nhau

B.

Chiết suất của môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau. Chiết suất của môi trường càng lớn thì ánh sáng có tần số càng nhỏ

C.

Trong chân không, tần số của ánh sáng đỏ và tần số ánh sáng tím là như nhau

D.

Ánh sáng đơn săc khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì màu săc của nó thay đổi

Câu 21

Phát biểu nào sau đây là không đúng? Cho các chùm sáng sau : Trắng, đỏ, vàng, tím

A.

Ánh sáng trắng bị tan sắc khi đi qua lăng kính

B.

Chiếu ánh sáng trắng vào máy quang phổ sẽ thu được quang phổ liên tục

C.

Mỗi chumg sáng trên đều có một bước sóng xác định

D.

Ánh sáng tím bị lệch về phía đáy lăng kính nhiều nhất  do chiết suất của lăng kính đối với nó là lớn nhất

Câu 22

Khi ánh sáng đi từ không khí vào nước thì tần số.

A.

Tăng lên và vận tốc giảm đi

B.

Không đổi và bước sóng trong nước nhỏ hơn trong không khí

C.

Không đổi và bước sóng trong nước lớn hơn trong không khí

D.

Giảm đi và bước sóng trong nước nhỏ hơn trong không khí

Câu 23

Gọi λ1, λ2 lần lượt là bước sóng trong chân không của ánh sáng đơn sắc (1) và (2).Nếu λ1 > λ2 thì 

A.

Ánh sáng (1) có tần số lớn hơn

B.

Chiết suất của nước của nước đối với ánh sáng (1) lớn hơn

C.

phôtôn của ánh sáng (1) có vận tốc lan truyền lớn hơn

D.

Trong nước, ánh sáng (1) có vận tốc lan truyền lớn hơn

Câu 24

Nếu anh sáng kích thích  là ánh sáng đơn sắc màu chàm thì ánh sáng huỳnh quang không thể là ánh sáng đơn sắc màu

A.

lam

B.

lục

C.

vàng

D.

tím

Câu 25

Môt bức xạ đơn sắc có bước sóng \(\lambda = 0,04 \mu m\) ở trong thủy tinh ( chiết suất của thủy tinh ứng với bức xạ đó bằng 1,50 ).Bức xạ này có màu :

A.

Lam

B.

Chàm 

C.

Đỏ

D.

Tím 

Câu 26

Chiếu một tia sáng màu vàng từ thủy tinh tới mặt phân cách với môi trường không khí, người ta thấy tia ló đi là là mặt phân cách giữa hai môi trường. Thay tia sáng vàng bằng một chùm tia sáng song song, hẹp, chứa đồng thời ba ánh sáng đơn sắc: màu đỏ, màu lục và màu tím chiếu tới mặt phân cách trên theo đúng hướng cũ thì chùm tia ló ra ngoài không khí là:

A.

Chùm tia sáng màu lục

B.

Hai chùm tia sáng màu lục và màu tím

C.

Ba chùm tia sáng : màu đỏ, màu lục và màu tím

D.

Chùm tia sáng màu đỏ

Câu 27

Nhận xét nào sau đây là đúng?

A.

Các vật thể quanh ta có màu sắc khác nhau là do khả năng phát ra các bức xạ có màu sắc khác nhau của từng vật.

B.

Các ánh sáng có bước sóng (tần số) khác nhau thì đều bị môi trường hấp thụ như nhau

C.

Cảm nhận về màu sắc của các vật thay đổi khi thay đổi màu sắc của nguồn chiếu sáng vật

D.

Các ánh sáng có bước sóng (Tần số) khác nhau thì đều bị các vật phản xạ (hoặc tán xạ ) như nhau

Câu 28

Những vật hấp thụ hoàn toàn mọi ánh sáng nhìn thấy sẽ có màu

A.

Đỏ

B.

Xanh lam

C.

Đen 

D.

Tím

Câu 29

Gọi nc, ni, nL, nv lần lượt là chiết suất của thủy tinh đối với các tia chàm, lam, lục, vàng. Sắp xếp theo thứ tự nào dưới đây là đúng?

A.

nc > ni >  nL > nv

B.

nc < ni  < n < nv

C.

n> n>  n> nv

D.

n< n < n< nv

Câu 30

Gọi Dđ, fđ,  Dt, ft lần lượt là  độ tụ và tiêu cự của cùng một thấu kính  thủy tinh đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím, do nđ < nt nên 

A.

fđ <  ft

B.

Dđ = Dt

C.

fđ  > ft

D.

Dđ > Dt

Câu 31

Bước sóng của một trong các bức xạ màu lục có trị số là 

A.

0,55 nm

B.

0,55 mm

C.

0,55 \(\mu\)m

D.

55nm

Câu 32

Ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz truyền trong chân không với bước sóng 600nm. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt ứng với ánh sáng này  là 1,52. Tần số của ánh sáng trên khi truyền trong môi trường trong suốt này 

A.

Nhỏ hơn 5.1014 Hz còn bước sóng bằng 600nm

B.

Lớn hơn 5.1014 Hz còn bước sóng nhỏ hơn 600nm

C.

Vẫn bằng 5.1014 Hz còn bước sóng nhỏ hơn 600nm

D.

Vẫn bằng 5.1014 Hz còn bước sóng lớn hơn 600nm

Câu 33

Chọn phát biểu đúng ?

A.

Ánh sáng Mặt Trời quan sát được ở dưới mặt đất là ánh sáng trắng với đủ các thành phần đơn sắc

B.

Ánh sáng do đèn ống màu trắng ở lớp học phát ra là ánh sáng trắng

C.

Ánh sáng là tập hợp đủ các ánh sáng đơn sắc trong vùng nhìn thấy

D.

Quang phổ vạch của  hidro gồm 4 vạch : đỏ, lam, chàm, tím

Câu 34

Trong chân không, ánh sáng có bức sóng lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lam, tím là

A.

ánh sáng vàng

B.

ánh sáng đỏ

C.

ánh sáng tím

D.

ánh sáng lam

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn