Đề thi trắc nghiệm tiếng anh Lớp 11 Trường THPT Ngô Thì Nhậm

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 22/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 22/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 666 lượt xem Lượt thi 7 lượt thi

Câu 1

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác so với các từ còn lại:

A.

dictionary

B.

parental

C.

activity

D.

announcement

Câu 2

Chọn từ/ cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau đây:
If you hadn't told me about Hoa's hair, I wouldn't notice.

A.

wouldn't notice

B.

Hoa's

C.

 If

D.

hadn't told

Câu 3

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại:

A.

purpose

B.

most

C.

hold

D.

 nose

Câu 4

Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc:
Saint Giong (grow) into a giant and (get) admirable strength for the battle against the enemy without the villagers' seven baskets of local eggplants and rice?

A.

was..growing / getting

B.

would...grow / get

C.

would...have grown / gotten

D.

Did...grow / get

Câu 5

Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
The mysterious case of the missing millionaire has become the.....……of 
considerable interest in the press over the last few weeks.

A.

middle

B.

focus

C.

pin-point

D.

target

Câu 6

These forests, ..................the endangered animals live, are badly destroyed.

A.

in where

B.

where

C.

 in that

D.

which

Câu 7

.................in the exam, he tried to succeed.

A.

Having failed

B.

To have failed

C.

 Failed

D.

Failing

Câu 8

What number have you just ............?

A.

circled

B.

 dialed

C.

turned

D.

 revolved

Câu 9

It was the goalkeeper who saved the match for us.

A.

If it hadn't been for the goalkeeper we'd have lost the match.

B.

If it wasn't for the goalkeeper we'd have lost the match.

C.

If it hadn't been for the goalkeeper we lost the match.

D.

If it hadn't been for the goalkeeper we'd lose the match.

Câu 10

Is that the factory which you are working?

A.

the

B.

that

C.

which

D.

that the

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn