Đề thi trắc nghiệm tin học văn phòng số 3

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 21/07/2016
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/07/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 4,330 lượt xem Lượt thi 578 lượt thi

Câu 1

Muốn phục hồi một đoạn văn bản đã bị xoá, ta sử dụng:

A.

Edit\undo

B.

Edit\cut

C.

 Edit\copy

D.

Edit\redo

Câu 2

Trong Ms-Word muốn chèn ký tự đặt biệt vào văn bản ta sử dụng lệnh nào?

A.

Insert\Filed

B.

Insert\Frame

C.

Insert\Picture

D.

Insert\Symbol

Câu 3

Trong MS-Word ta muốn bôi đen toàn bộ văn bản:

A.

Edit\Find

B.

Edit\Sellect all

C.

Edit\Replace

D.

Edit\Repeat

Câu 4

Bộ nhớ nào sau đây khi tắt điện dữ liệu trong đó sẽ không bị mất đi:

A.

Ram

B.

 CD-Rom

C.

 Rom

D.

Tất cả đều đúng

Câu 5

Trong MS-Word ta muốn bôi đen toàn bộ văn bản ta sử dụng lệnh hoặc phím nào sau đây?

A.

Edit\Select all

B.

Ctrl-A

C.

Cả hai đều đúng

D.

 Cả hai đều sai

Câu 6

Trong MS-Word ta muốn chuyển chế độ gõ văn bản từ tiếng việt sang tiếng anh?

A.

Alt-V

B.

Alt-F

C.

Alt-E

D.

Alt-Z

Câu 7

Thiết bị nào sau đây không phải dùng để đưa dữ liệu ra:

A.

Chuột

B.

Máy in

C.

Loa

D.

Màn hình

Câu 8

Máy tính không thể làm việc nếu :

A.

Không cóđĩa mềm trong đĩa

B.

Không có chương trình cài đặt trong máy

C.

Không có cd-rom

D.

Không có người ngồi trước màn hình

Câu 9

 Muốn xoá kí tự đứng trước con trỏ ta dùng:

A.

End

B.

Backspace

C.

Delete

D.

Insert

Câu 10

Trong hệ điều hành thư mục được gọi là

A.

Folder

B.

File

C.

Shortcut

D.

Cả ba đều sai

Câu 11

Trong word muốn sao chép một đối tượng ta sử dụng phím tắt:

A.

Ctrl-X

B.

Ctrl-V

C.

Ctrl-C

D.

Ctrl-E

Câu 12

Phím tắt đóng một cửa sổ trong windown là:

A.

 Ctrl-Alt-Isn

B.

F1

C.

Alt-F4

D.

Esc

Câu 13

Đường dẫn đầy đủ bao gồm

A.

Cả ba đều sai

B.

Ổ đĩa, thư mục

C.

Ổ đĩa, thư mục, tập tin

D.

Thư mục, tập tin

Câu 14

Hệ điều hành Windown XP chính thức ra đời vào năm nào?

A.

2002

B.

2000

C.

 2001

D.

1999

Câu 15

 Nếu thanh taskbar của windown bị ẩn, bấm tổ hợp phím nào để hiện lại nó va truy cập menu start

A.

Alt-Tab

B.

Ctrl-Tab

C.

Alt-Esc

D.

Ctrl-Esc

Câu 16

Khác với các loại máy khác máy vi tính là:

A.

Máy có bàn phím

B.

Máy tự động làm việc thay con người

C.

Máy có màn hình

D.

Máy có cài đặt hệ điều hành và phần mềm ứng dụng

Câu 17

Sử dụng lệnh gì để mở mới một file văn bản:

A.

New

B.

Open

C.

Save

D.

View

Câu 18

Trong các mệnh đề sau nói về quan hệ giữa khái niệm bảng mã và phông chữ, mệnh đề nào đúng

A.

Một bộ phông chữcó thể áp dụng cho nhiều bảng mã

B.

Mỗi bộ phông chữ xây dựng dựa trên một bảng mã nhất định

C.

Tất cả đều sai

D.

Một bảng mấp dụng cho tất cả phông chữ

Câu 19

Bộ nhớ nào sau đây khi tắt điện dữ liệu trong đó sẽ mất hết

A.

Rom

B.

Ram

C.

CD Rom

D.

Cả ba câu trên đều sai

Câu 20

Loại vi rút nào thường xuất hiện trong các tệp của winword:

A.

Macro virus

B.

Fat virut

C.

Boot sector virus

D.

File virus

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán