Đề thi trắc nghiệm tính toán hóa học lớp 8 Trường THCS Trần Quý Cáp

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 19/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,429 lượt xem Lượt thi 91 lượt thi

Câu 1

Số hạt vi mô( nguyên tử, phân tử) có trong 1,5 mol Al,; 0,25 mol O2; 27g H2O; 34,2g C12H22O11 được biểu diễn lần lượt trong 4 dãy sau.Dãy nào tất cả các kết quả đúng?( lấy N=6.1023)

A.

9.1023 ; 1,5.1023 ; 18.1023; 0,6.1023

B.

9.1023 ; 1,5.1023 ; 9.1023; 0,6.1023

C.

9.1023 ; 3.1023 ; 18.1023; 0,6.1023

D.

9.1023 ; 1,5.1023 ; 9.1023; 0,7.1023

Câu 2

Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 0,5 mol NaHCO3 được biểu diễn lần lượt trong 4 dãy sau. Dãy nào có tất cả các kết quả đúng?

A.

11,5g Na; 5g H; 6g C; 24g O

B.

11,5g Na; 0,5g H; 0,6g C; 24g O

C.

11,5g Na; 0,5g H; 6g C; 24g O

D.

11,5g Na; 5g H; 0,6g C; 24g O

Câu 3

Thể tích ở đktc của khối lượng các khí được biểu diễn ở 4 dãy sau. Dãy nào có tất cả các kết quả đúng với 4g H2, 2,8g N2, 6,4g O2, 22g CO2?

A.

44,8 lít H2; 22,4 lít N2; 4,48 lit O2, 11,2 lít CO2

B.

44,8 lít H2; 2,4 lít N2; 4,48 lit O2, 11,2 lít CO2

C.

4,8 lít H2; 22,4 lít N2; 4,48 lit O2, 11,2 lít CO2

D.

44,8 lít H2; 2,24 lít N2; 4,48 lit O2, 11,2 lít CO2

Câu 4

Hai chất khí có thể tích bằng nhau( đo cùng nhệt độ và áp suất) thì:

A.

Khối lượng của 2 khí bằng nhau

B.

Số mol của 2 khí bằng nhau

C.

Số phân tử của 2 khí bằng nhau

D.

B, C đúng

Câu 5

Muốn thu khí NH3 vào bình thì có thể thu bằng cách nào sau đây?

A.

Để đứng bình

B.

Đặt úp ngược bình

C.

Lúc đầu úp ngược bình, khi gần đầy rồi thì để đứng bình

D.

Cách nào cũng được

Câu 6

Khí nào nhẹ nhất trong tất cả các khí?

A.

Khí Mêtan(CH4)

B.

Khí cacbon oxit( CO)

C.

Khí Heli(He)

D.

Khí Hiđro (H2)

Câu 7

Khối lượng hỗn hợp khí ở đktc gồm 11,2 lít H2 và 5,6 lít O2 là:

A.

8g

B.

9g

C.

10g

D.

12g

Câu 8

Tỉ khối của khí A đối với không khí là dA/KK < 1. Là khí nào trong các khí sau:

A.

O2

B.

H2S

C.

CO2

D.

N2

Câu 9

Oxit có công thức hoá học RO2, trong đó mỗi nguyên tố chiếm 50% khối lượng. Khối lượng của R trong 1 mol oxit là:

A.

16g

B.

32g

C.

48g

D.

64g

Câu 10

Sắt oxit có tỉ số khối lượng  sắt và oxi là 21: 8.

Công thức của sắt oxit đó là:

A.

FeO

B.

Fe2O3

C.

Fe3O4

D.

không xác định

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn