Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm tính toán hóa học lớp 8 Trường THCS Trần Quý Cáp

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 19/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Số hạt vi mô( nguyên tử, phân tử) có trong 1,5 mol Al,; 0,25 mol O2; 27g H2O; 34,2g C12H22O11 được biểu diễn lần lượt trong 4 dãy sau.Dãy nào tất cả các kết quả đúng?( lấy N=6.1023)

A.

9.1023 ; 1,5.1023 ; 18.1023; 0,6.1023

B.

9.1023 ; 1,5.1023 ; 9.1023; 0,6.1023

C.

9.1023 ; 3.1023 ; 18.1023; 0,6.1023

D.

9.1023 ; 1,5.1023 ; 9.1023; 0,7.1023

Câu 2

Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 0,5 mol NaHCO3 được biểu diễn lần lượt trong 4 dãy sau. Dãy nào có tất cả các kết quả đúng?

A.

11,5g Na; 5g H; 6g C; 24g O

B.

11,5g Na; 0,5g H; 0,6g C; 24g O

C.

11,5g Na; 0,5g H; 6g C; 24g O

D.

11,5g Na; 5g H; 0,6g C; 24g O

Câu 3

Thể tích ở đktc của khối lượng các khí được biểu diễn ở 4 dãy sau. Dãy nào có tất cả các kết quả đúng với 4g H2, 2,8g N2, 6,4g O2, 22g CO2?

A.

44,8 lít H2; 22,4 lít N2; 4,48 lit O2, 11,2 lít CO2

B.

44,8 lít H2; 2,4 lít N2; 4,48 lit O2, 11,2 lít CO2

C.

4,8 lít H2; 22,4 lít N2; 4,48 lit O2, 11,2 lít CO2

D.

44,8 lít H2; 2,24 lít N2; 4,48 lit O2, 11,2 lít CO2

Câu 4

Hai chất khí có thể tích bằng nhau( đo cùng nhệt độ và áp suất) thì:

A.

Khối lượng của 2 khí bằng nhau

B.

Số mol của 2 khí bằng nhau

C.

Số phân tử của 2 khí bằng nhau

D.

B, C đúng

Câu 5

Muốn thu khí NH3 vào bình thì có thể thu bằng cách nào sau đây?

A.

Để đứng bình

B.

Đặt úp ngược bình

C.

Lúc đầu úp ngược bình, khi gần đầy rồi thì để đứng bình

D.

Cách nào cũng được

Câu 6

Khí nào nhẹ nhất trong tất cả các khí?

A.

Khí Mêtan(CH4)

B.

Khí cacbon oxit( CO)

C.

Khí Heli(He)

D.

Khí Hiđro (H2)

Câu 7

Khối lượng hỗn hợp khí ở đktc gồm 11,2 lít H2 và 5,6 lít O2 là:

A.

8g

B.

9g

C.

10g

D.

12g

Câu 8

Tỉ khối của khí A đối với không khí là dA/KK < 1. Là khí nào trong các khí sau:

A.

O2

B.

H2S

C.

CO2

D.

N2

Câu 9

Oxit có công thức hoá học RO2, trong đó mỗi nguyên tố chiếm 50% khối lượng. Khối lượng của R trong 1 mol oxit là:

A.

16g

B.

32g

C.

48g

D.

64g

Câu 10

Sắt oxit có tỉ số khối lượng  sắt và oxi là 21: 8.

Công thức của sắt oxit đó là:

A.

FeO

B.

Fe2O3

C.

Fe3O4

D.

không xác định

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán