Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm trao đổi chất môn Sinh Học Lớp 8 Trường THCS Lê Ngọc Hân

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 14/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể thực chất là:

A.

Sự trao đổi giữa hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ bài tiết với môi trường.

B.

Sự trao đổi vật chất giữa tế bào với môi trường ngoài.

C.

Sự trao đổi vật chất giữa tế bào với môi trường trong.

D.

Sự trao đổi giữa hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ bài tiết với môi trường trong.

Câu 2

Chức năng lọc máu từ những chất bã để loại bỏ khỏi cơ thể là của:

A.

Hệ bài tiết.

B.

Hệ tiêu hóa.

C.

Hệ tuần hoàn.

D.

Hệ hô hấp.

Câu 3

Sự trao đổi khí giữa máu với tế bào là biểu hiện trao đổi chất ở cấp độ:

A.

Tế bào.

B.

Tế bào và cơ thể.

C.

Tế bào và phân tử.

D.

Cơ thể.

Câu 4

Các sản phẩm thải do tế bào tạo ra được chuyển tới đâu?

A.

Nước mô và máu.

B.

Nước mô, máu rồi đến cơ quan bài tiết.

C.

Nước mô.

D.

Máu.

Câu 5

Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể có đặc điểm:

A.

Các chất dinh dưỡng và ôxi tiếp nhận từ máu được tế bào sử dụng cho các hoạt động sống, các sản phẩm phân hủy được thải vào môi trường trong.

B.

Các thức ăn, nước, muối khoáng,... từ môi trường ngoài trực tiếp vào các tế bào trong cơ thể và có sự tiếp nhận các chất thải, sản phẩm phân hủy

C.

Có sự tiếp nhận các chất thải, sản phẩm phân hủy.

D.

Các thức ăn, nước và muối khoáng... từ môi trường ngoài qua các hệ cơ quan vào cơ thể và có sự tiếp nhận các chất thải, sản phẩm phân hủy.

Câu 6

Sự giống nhau giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với sự trao đổi chất ở cấp độ tế bào là:

A.

Đều thải ra cacbonic và các sản phẩm phân hủy khác.

B.

Đều lấy vào ôxi và thải ra cacbonic.

C.

Đều lấy vào ôxi và các chất cần thiết.

D.

Đều lấy vào ôxi và các chất cần thiết, đều thải ra cacbonic và các sản phẩm phân hủy khác.

Câu 7

Sự trao đổi chất ở cấp độ tế bào thực chất là:

A.

Sự trao đổi giữa hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ bài tiết với môi trường.

B.

Sự trao đổi giữa hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ bài tiết với môi trường trong.

C.

Sự trao đổi vật chất giữa tế bào với môi trường trong.

D.

Sự trao đổi vật chất giữa tế bào với môi trường ngoài.

Câu 8

Hoạt động trao đổi chất nào sau đây không do các hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa tham gia thực hiện?

A.

Di chuyển cơ thể để sinh công khi lao động.

B.

Mang O2 và chuyển chất dinh dưỡng đến tế bào, các chất thải từ tế bào đến cơ quan bài tiết.

C.

Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng cung cấp cho tế bào.

D.

Lấy O2 từ môi trường cung cấp cho tế bào và thải CO2 ra khỏi cơ thể.

Câu 9

Vai trò của hệ tiêu hóa trong sự trao đổi chất là:

A.

Phân giải thức ăn từ các chất phức tạp thành các hợp chất đơn giản có thể hấp thụ vào máu

B.

Biến đổi thức ăn thành các chất: glucôzơ, axit amin, muối khoáng

C.

Lấy và biến đổi thức ăn thành các chất đơn giản

D.

Cung cấp 1 nguồn năng lượng cho mọi hoạt động sống của cơ thể

Câu 10

Cơ thể đã lấy thức ăn, nước, muối khoáng, vitamin, ôxi qua con đường:

A.

Tiêu hóa, hô hấp.

B.

Tuần hoàn, tiêu hóa.

C.

Hô hấp, tuần hoàn.

D.

Tiêu hóa, bài tiết.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán