Đề thi trắc nghiệm từ vựng tiếng anh 15 phút Lớp 11 Trường THPT Lê Quý Đôn

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 20/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 20/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 842 lượt xem Lượt thi 6 lượt thi

Câu 1

Chọn từ/tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

This.................girl was disliked by the rest of the class.

A.

sneaky

B.

generous

C.

unselfish

D.

helpful

Câu 2

A feeling of pride in oneself that what one does, says, etc. is right and good; that is……...............

A.

self-reliance

B.

self-preservation

C.

self-confidence

D.

self-respect

Câu 3

 She ...................injury to win the Olympic gold medal.

A.

overcame

B.

suffered

C.

determined

D.

endured

Câu 4

Bright posters...................the streets on the occasion of an anniversary.

A.

decorate

B.

glorify

C.

colour

D.

clear

Câu 5

To do a work of a humane society is……………

A.

voluntary

B.

mutual

C.

thoughtless

D.

friendly

Câu 6

 It is no good........................sorry for yourself.

A.

to feel

B.

feel

C.

feeling

D.

felt

Câu 7

To help someone to have a normal, useful life again after they have been very ill is to………….

A.

rehabilitate (1)

B.

reform (2)

C.

(1) and (2)

D.

recover (3)

Câu 8

Norway is one of the................countries of the world.

A.

remotest

B.

happiest

C.

nearest

D.

furthest

Câu 9

The work of he charity is funded by voluntary.............

A.

 organization

B.

 action

C.

donation

D.

activity

Câu 10

A think flat piece of food that has been cut off a larger price is called a............................

A.

 calm

B.

 jolly

C.

 slice

D.

 portion

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn