Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề thi trắc nghiệm Unit 5. Study habits Môn Tiếng Anh Lớp 8 Trường THCS Cự Khối

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 17/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

I hope so that will do well on my final exams. 

A.

final exams

B.

 so that

C.

on

D.

will do

Câu 2

Every day our English.............................. improves.

A.

slow

B.

gradually

C.

gradual

D.

quick

Câu 3

And there is also the number of days you were............................... school. 

A.

out of

B.

absent from

C.

to present from

D.

outside

Câu 4

MrGreen said, "Come to our dinner tonight, Bill". 

A.

Mr Green told Bill come to dinner that night.

B.

Mr Green said to Bill to come to our dinner that night.

C.

Mr Green asked Bill to come to our dinner tonight.

D.

Mr Green invited Bill to come to their dinner that night.

Câu 5

"Please wait for me at my office", she said to him.

A.

She asked him wait for her at her office.

B.

She told him wait at her office.

C.

She asked him to wait for her at her office.

D.

She warned him to wait for her at her office.

Câu 6

0ne of the places I like to visit are Central Park.

A.

like

B.

are

C.

visit

D.

the places

Câu 7

They have lived here ............. 1995

A.

for

B.

in

C.

on 

D.

since

Câu 8

My father is very ...................... He often makes us laugh a lot when he is at home.

A.

Humorous

B.

Reserved

C.

Sociable

D.

 Bad-temper

Câu 9

Tom drove careful along the narrow road.

A.

drove

B.

narrow

C.

careful

D.

along

Câu 10

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

eight

B.

weigh

C.

freight

D.

height

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán