Đề thi trắc nghiệm viết tiếng anh 15 phút Lớp 11 Trường THPT Nhân Chính

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 20/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 20/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 638 lượt xem Lượt thi 3 lượt thi

Câu 1

You have to collect your bags and then go through custom.

A.

collect

B.

through

C.

 custom

D.

 then

Câu 2

May be the school will ask me to pay some extra money. (Do you think the
school will make)

A.

Do you think the school will make me paying some extra money?

B.

 Do you think the school will make me to pay some extra money?

C.

Do you think the school will make me to paying some extra money?

D.

Do you think the school will make me pay some extra money?

Câu 3

Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu cho sẵn sau đây: 

Why did they visit that place? It was very odd.

A.

That was a very odd place visit.

B.

That was a very odd place to visiting.

C.

That was a very odd place visiting.

D.

That was a very odd place to visit.

Câu 4

Viết hoàn thành câu sử dụng những từ cho sẵn dưới đây:
Assistance/ hope/ to/ we/ more/ from/ future/ receive/ you/ in/ the

A.

From more assistance we hope to receive you in the future.

B.

We hope more assistance to receive from you in the future.

C.

We hope to receive more assistance from you in the future.

D.

We hope to assistance more receive from you in the future.

Câu 5

 He had spent all his money. He decided to go home and ask his father for a job.

A.

Spending all his money, He decide to go home and ask his father for a job.

B.

 Being spent all his money, He decide to go home and ask his father for a job.

C.

Having spent all his money, He decide to go home and ask his father for a job.

D.

Have been spent all his money, He decide to go home and ask his father for a job.

Câu 6

This/ discuss/ please/ with/ your/ matter/ accountant

A.

Please discuss this matter with your accountant.

B.

Please discuss with this matter your accountant.

C.

Please with your accountant discuss this matter.

D.

Your accountant please discuss with this matter.

Câu 7

Never before  I have visited this fascinating place.

A.

place

B.

I have

C.

this

D.

Never before

Câu 8

They got out of the car. (The police watched) 

A.

 The police watched them to go out of the car.

B.

The police watched to them go out of the car.

C.

The police watched them go out of the car.

D.

The police watched they go out of the car.

Câu 9

Please don't open the window.

A.

I'd rather you did open the door.

B.

I'd rather not open the door.

C.

I'd rather not to open the door.

D.

I'd rather you not opened the door.

Câu 10

When I was about 12, one of the teachers at school asked if anyone had wanted to have an English pen-friend.

A.

 had wanted

B.

pen-friend

C.

if

D.

 about

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn