Đề thi trắc nghiêm vui số 1

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 19/06/2014
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 13,729 lượt xem Lượt thi 1,886 lượt thi

Câu 1

Hãy tìm xem: Gà, Chó, Mèo và Chuột ứng với số tự nhiên nào từ 1 đến 9 để bốn phép tính dưới đây đều đúng:
(1) Gà + Chó = 4
(2) Gà + Mèo = 8
(3) Mèo + Chó = 10
(4) Chuột + Chó = 5

A.

Gà 3, Chó 1, Chuột 4, Mèo 5

B.

Gà 2, Chó 2, Chuột 3, Mèo 6

C.

Gà 1, Chó 3, Chuột 2, Mèo 7

D.

Câu 2

Con nào khác nhất trong các loài vật sau:

A.

Chó

B.

   

C.

Gấu

D.

Heo

Câu 3

1->1->2->6->24->120->... Hãy điền số thích hợp tiếp theo.

A.

460

B.

620

C.

720

D.

860

Câu 4

Trong 4 con vật sau đây, thì con nào có đặc điểm ít giống nhất với 4 con còn lại?

A.

Mèo

B.

Sư tử

C.

Rùa

D.

Voi

Câu 5

Tìm số xuất hiện tiếp theo của dãy sao cho phù hợp với logic : 0; 3; 9; 21; ?

A.

29

B.

36

C.

45

D.

51

Câu 6

Bạn cần xả nước một cái bể có 3 van xả ở đáy, 2 van có đường kính 10cm, 1 van có đường kính 20cm, cách nào xả nước nhanh hơn trong những cách sau?

A.

xả 2 van có đường kính 10cm

B.

xả 1 van có đường kính 20cm

C. D.

Câu 7

Hệ thống bánh răng được thiết lập và nối với nhau bởi dây cu-roa như hình hình vẽ trên, khi quay 1 bánh răng theo chiều kim đồng hồ thì hệ thống trên có hoạt động được không (cả bốn bánh răng cùng quay)?
A.

B.

Không

C. D.

Câu 8


Trong vòng 10g giây bạn đếm được bao nhiêu hình lục giác đều ở hình phía trên?

A.

20

B.

23

C.

27

D.

30

Câu 9

Ở vòng tròn phía dưới là một chuỗi các con số, hãy tìm số thích hợp ở vòng tròn chứa dấu hỏi?
(In the cirle below is a series of numbers. Can you work out what numbers should go in place of the question mark?)

A.

2

B.

3

C.

7

D.

9

Câu 10

Hãy tìm số tiếp theo của dãy số: 1, 5, 13, 25, ?

A.

36

B.

41

C.

49

D.

62

Câu 11


Tìm hình logic thích hợp

A.

Hình A

B.

Hình C

C.

Hình E

D.

Hình B

Câu 12


Tìm hình logic thay cho hình có dấu (?)

A.

Hình E

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Câu 13


Tìm hình còn thiếu trong hình bát giác trên.

A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Câu 14


Hình nào khác loại?

A.

Hình B

B.

Hình D

C.

Hình E

D.

Hình F

Câu 15


Tìm hình thích hợp thay cho hình có dấu ?

A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Câu 16

Tìm hình logic thay cho hình có dấu chầm hỏi (?)

A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Câu 17


Tìm hình thích hợp thay cho dấu hỏi (?)

A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Câu 18

Tìm hình logic thứ 4 của chuỗi hình dưới

A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Câu 19


Tìm hình tiếp theo của chuỗi hình trên.
A.

Hình E

B.

Hình C

C.

Hình D

D.

Hình A

Câu 20

Chọn hình thích hợp bên dưới Thay cho hình có dâu hỏi bên trên
 
A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình E

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán