Đề thi trắc nghiêm vui số 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 19/06/2014
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 8,342 lượt xem Lượt thi 1,515 lượt thi

Câu 1

Chọn hình thích hợp bên dưới thay cho hình có dấu hỏi bên trên
 
A.

Hình A

B.

Hình B

C.

Hình C

D.

Hình D

Câu 2

Chọn hình thích hợp bên dưới thay cho hình có dấu hỏi bên trên

A.

Hình B

B.

Hình C

C.

Hình D

D.

Hình E

Câu 3


Gấp miếng bìa trên ta được hình hộp nào phía dưới?

A.

Hình A

B.

Hình C

C.

Hình D

D.

Hình E

Câu 4

Cặp số nào dưới đây khác với các cặp số còn lại?
A. 44, 93
B. 87, 21
C. 124, 452
D. 15, 3

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 5

Số nào là số khác với các số còn lại?
A. 473526
C. 543456
B. 186813
D. 219843

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Câu 6

Hai người đánh máy có thể đánh được 2 trang trong vòng 5 phút. Hỏi để đánh được 20 trang trong vòng 10 phút thì phải có bào nhiêu người?

A.

8

B.

10

C.

12

D.

Tất cả đều sai

Câu 7

10 người có thể sơn được 60 ngôi nhà trong vòng 120 ngày. Vậy 5 người có thể sơn 30 ngôi nhà trong vòng bao nhiêu ngày?

A.

15

B.

30

C.

60

D.

120

Câu 8

Nếu bạn nhìn vào gương và lấy tay phải sờ vào tai trái khi đó hình của bạn qua gương sẽ giống  như tay trái sờ vào tai phải. Đúng hay sai?

A.

Đúng

B.

Sai

C. D.

Câu 9

Bóng đèn nào dưới đây là sáng nhất?
Bóng đèn A không sáng bằng bóng đèn B
Bóng đèn B sáng hơn bóng đèn C
Bóng đèn C sáng bằng bóng đèn D
Bóng đèn D sáng hơn bóng đèn A

A.

Bóng A

B.

Bóng B

C.

Bóng C

D.

Bóng D

Câu 10

Hai xe cùng khởi hành tại 1 điểm nhưng theo 2 chiều ngược nhau. Mỗi xe chạy 6 km, sau đó rẽ trái, rồi lái khoảng thêm 8 km. Hỏi 2 xe sẽ cách nhau 1 quãng đường là bao nhiêu?

A.

2 km

B.

14 km

C.

20 km

D.

26 km

Câu 11


Tìm hình logic với dãy hình trên
1 2 3

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 12


Tìm hình logic với dãy hình trên
1 2 3

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 13


Gấp miếng giấy trên lại ta sẽ được hình:

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 14


Tìm hình logic với dãy hình trên

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 15


Tìm hình logic

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 16


Tìm hình logic

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 17


Tìm hình logic với dãy hình trên

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 18


Tìm hình logic

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 19


Tìm hình logic

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 20

102 (120) 212
212 (???) 318

A.

116

B.

112

C.

88

D.

56

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán