Đề thi trắc nghiêm vui số 4

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 19/06/2014
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 7,751 lượt xem Lượt thi 1,524 lượt thi

Câu 1

Từ nào ít giống với từ còn lại nhất?

A.

Chó

B.

Gấu

C.

Hổ

D.

Rắn

Câu 2

Số tiếp theo của dãy số: 19, 28, 37, 46, là?

A.

49

B.

55

C.

58

D.

65

Câu 3

Số tiếp theo của dãy số 1, 3, 6, 10 là ?

A.

13

B.

15

C.

17

D.

19

Câu 4

"Nếu tất cả TRÂU là BÒ và tất cả BÒ là CỪU, thì tất cả TRÂU chắc chắn là CỪU." Câu trên là:

A.

Đúng

B.

Sai

C.

Ý kiến khác

D.

Câu 5

LIVE với EVIL giống như 5232 với:

A.

2325

B.

2523

C.

3225

D.

5223

Câu 6

Bạn cho biết Copernicus đã nổi tiếng trong lĩnh vực nào ?

A.

Hội hoạ

B.

Toán học

C.

Vật Lý

D.

Thiên văn học

Câu 7

Từ nào dưới đây có tính chất ít giống nhất với từ còn lại ?

A.

Suy nghĩ

B.

Gọi

C.

Viết

D.

Nói

Câu 8

Chữ cái nào trong dãy ký tự dưới không cùng loại.

A.

J

B.

S

C.

D

D.

I

Câu 9

Từ nào ít giống 4 từ còn lại nhất?

A.

Lọ

B.

Cốc

C.

Chậu

D.

Phễu

Câu 10

Khái niệm nào dưới đây không cùng nhóm?

A.

Gôn

B.

Quần vợt

C.

Bóng ném

D.

Cầu lông

Câu 11

Ký tự tiếp theo của dãy ký tự A, D, G, J là gì?

A.

K

B.

M

C.

N

D.

P

Câu 12

Một tờ báo giảm giá 20%. Hỏi nó phải tăng bao nhiêu % để lại có giá như cũ.

A.

15%

B.

20%

C.

25%

D.

30%

Câu 13

Số tiếp theo của dãy số 1, 1, 2, 3, 5 ?

A.

6

B.

7

C.

8

D.

9

Câu 14

Cân Não 12 tuổi và có số tuổi bằng 3 lần em mình.Hỏi lúc Cân Não có số tuổi gấp 2 lần số tuổi em mình thì Cân Não bao nhiêu tuổi?

A.

15

B.

16

C.

17

D.

18

Câu 15

Sữa với Cốc giống như Thư (mail) với

A.

Tem

B.

Bưu điện

C.

Bút

D.

Phong bì

Câu 16

Số tiếp theo của dãy số 5 11 18 26 35 ?

A.

45

B.

55

C.

60

D.

65

Câu 17

Số tiếp theo của dãy số 13 8 14 9 15 là?

A.

13

B.

11

C.

10

D.

7

Câu 18

Nếu CAACCAC là 3113313 thì CACAACAC là

A.

13133131

B.

13133313

C.

31311131

D.

31311313

Câu 19

Số tiếp theo dãy: 21, 20, 18, 15, 11

A.

9

B.

8

C.

7

D.

6

Câu 20

Khi gấp hình bên trái thì ta được hình nào sau đây?

A.

B

B.

C

C.

D

D.

A

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán