Đề thi tuyển sinh đại học 2011 môn Sinh Học khối B

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 25/06/2014
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 25/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 5,291 lượt xem Lượt thi 1,061 lượt thi

Câu 1

Cho biết không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, xác suất sinh một người con có 2 alen trộicủa một cặp vợ chồng đều có kiểu gen AaBbDd là

A.

3/32

B.

15/64

C.

27/64

D.

5/16

Câu 2

Khi nói về vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đâykhông đúng

A.

Cách li địa lí duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể đượctạo ra bởi các nhân tố tiến hoá

B.

Cách li địa lí trực tiếp làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo mộthướng xác định

C.

Cách li địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp

D.

Cách li địa lí ngăn cản các cá thể của các quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau

Câu 3

Nếu một alen đột biến ở trạng thái lặn được phát sinh trong giảm phân thì alen đó

A.

Được tổ hợp với alen trội tạo ra thể đột biến

B.

Không bao giờ được biểu hiện ra kiểu hình

C.

Có thể được phát tán trong quần thể nhờ quá trình giao phối

D.

Bị chọn lọc tự nhiên đào thải hoàn toàn ra khỏi quần thể, nếu alen đó là alen gây chết

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn