Đề thi tuyển sinh Đại Học năm 2012 khối A môn : Vật Lý

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 27/08/2014
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 27/08/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 3,485 lượt xem Lượt thi 4 lượt thi

Câu 1

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa theo  phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t vật có li độ 5cm, ở thời điểm t + \(T \over 4\)vật có tốc độ 50cm/s. Giá trị của m bằng

A.

0,5 kg

B.

1,2 kg

C.

0,8 kg

D.

1,0 kg

Câu 2

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi vTB là tốc độ trung bình của chất điểm trong một chu kì, v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì, khoảng thời gian mà \(v \geq{ \pi \over 4 } v_{TB}\)

A.

\(T \over 6\)

B.

\(2T \over 3\)

C.

\(T \over3\)

D.

\(T \over 2\)

Câu 3

Laze A phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,45\(\mu m\)với công suất 0,8W. Laze B phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,60\(\mu m\) với công suất 0,6 W. Tỉ số giữa số phôtôn của laze B và số phôtôn của laze A phát ra trong mỗi giây là

A.

1

B.

\(20 \over 9\)

C.

2

D.

\(3 \over 4\)

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn